حامد کرزی با جدیت از برادرش دفاع کرد | افغانستان | DW | 18.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

حامد کرزی با جدیت از برادرش دفاع کرد

حامد کرزی، رییس جمهور کشور از اتهامات وارده بر برادرش احمد ولی کرزی، رییس شورای ولایتی قندهار، دفاع کرد و وی را "قربانی" اتهامهای دیگران خواند.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان

احمد ولی کرزی، رییس شورای ولایتی قندهار از سوی برخی رسانههای غربی متهم به قاچاق مواد مخدر و انجام قراردادها با شرکتهای خارجی شده است.

رییس جمهور که در مورد سفر خود به امریکا به خبرنگاران توضیح میداد، گفت از پنج سال به این طرف به صورت مکرر از مقامهای امریکایی و اروپایی خواسته است که اگر سندی در رابطه به اتهامها به احمد ولی کرزی داشته باشند، ارایه کنند. اما به گفتهی او، مقامهای امریکایی تاهنوز سندی ارایه نکرده اند.

کرزی گفت: "خودم همرای رییس امنیت ملی ما و وزیر خارجهی ما، وزیر داخلهی ما، همرای خارجیها، چندین بار، در همین پنج سال بیست، بیست و پنج بار در این مورد ، صحبت کرده ایم. بالاخره میگویند عفو میخواهیم، ما چیزی نداریم و این یک انتباه است، یک شایعهواری چیزی است".

کرزی افزود که اگر قراردادهایی با خارجی ها و یا هر کسی دیگر در قندهار صورت گرفته باشد، با احمد ولی کرزی صورت نگرفته است. به گفتهی کرزی، احمد ولی از این اتهامها سخت ناراحت است: "احمد ولی هم از این ناحیه سخت پریشان است و به تشویش است و مطلق زندگی را برایش در آنجا بسیار سخت کرده اند".

قرار است در نزدیکیها حملهای مشابه حملهی مارجه در هلمند، در قندهار راهاندازی گردد. عملیات قندهار به یک موضوع بحثبرانگیز تبدیل شده است. چند ماه است که در مورد شروع عملیات در این ولایت سخن گفته میشود، اما هنوز به صورت دقیق معلوم نیست که به چه تاریخی شروع میشود. از سوی دیگر، گفته میشود که عملیات در قندهار متفاوت از عملیاتهای مشابه خواهد بود. گفته شده است که در قندهار، ایجاد حکومتداری بهتر، بخشی از عملیات است.

رییس جمهور کرزی در سفری که در ماه حمل به قندهار داشت، گفت تازمانی که مردم محل راضی نباشند، عملیات صورت نمیگیرد.

این درحالی است که در این اواخر ناامنیها در این ولایت بیشتر شده و مقامها هدف قرار میگیرند. قبلا حکومت این گونه ترورها را مرموز خوانده بود.

حامد کرزی نیز گفت که بخشی از مشکلات قندهار، متوجه طالبان است: "آیا واقعا تمام این خرابیها را طالب میکنند و همسایهها میکنند، یا کدام دستهای دیگری در اینجا است که به اهداف دیگری میخواهند که آن را بیثبات نشان دهند. هرچه که هست، به عمق قضیه داریم وارد میشویم و انشاالله که وضع بهتر میشود".

حامد کرزی از والی قندهار نیز دفاع کرد و بدون این که به شخص یا کشور خاصی اشاره کند، گفت اگر والی جهادی معرفی میکند نیز مورد انتقاد قرار میگیرد و اگر والیای "قانون را زیر پای کند" و "با زرایع دیگر مردمی و قومی" کار کند، نیز مورد انتقاد قرار میگیرد.

کرزی گفت: "مشکل در دیگر جای است. مشکل نه در والیهای ماست، مشکل نه در ادارهی قندهار است. ادارهی قندهار زیر ضربات بسیار شدید است. مطبوعات خارجی بعضیاش از نافهمی خود، بعضیاش از غرض، حمله میکنند. قندهار هم زیر حملهی شدید دشمنان افغانستان است. از هر لحاظ، چه او تروریست باشد، چه دیگران باشند".

در همین حال، حامد کرزی گفت امریکا به وی اطمینان داده است که برای کاهش تلفات ملکی، توجه میکنند.

حامد کرزی افزود که در این سفر، روابط امریکا و افغانستان محکمتر شده و امریکا به همکاری درازمدت خود با افغانستان، متعهد است.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: آهنگ

آگهی