حامد کرزي ازقريه اي که درآن افراد غيرنظامي کشته شده اند بازديد مي کند | افغانستان | DW | 04.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

حامد کرزي ازقريه اي که درآن افراد غيرنظامي کشته شده اند بازديد مي کند

يک سخنگوي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است که کرزي به روز پنجشنبه ازآن قريه اي که بنابر اظهار هيئت تحقيق افغان وملل متحد درماه گذشته دراثرحملات نيروهاي امريکايي حدود 90 نفرغيرنظامي کشته شده اند، ديدارمي کند.

کرزی بلافاصله پس ازکشته شدن افراد غیرنظامی دوقوماندان بلند رتبه افغان را ازوظایف شان سبکدوش ساخت

کرزی بلافاصله پس ازکشته شدن افراد غیرنظامی دوقوماندان بلند رتبه افغان را ازوظایف شان سبکدوش ساخت

مقامات امريکايي با اين شمار کشته شدگان غيرنظامي موافق نبوده وگفته اند که درکنار 30-35 تن ازشورشيان ، حدود5-7 تن افراد غيرنظامي کشته شده اند.

سيامک هروي سخنگوي کرزي گفته است که رئيس جمهور افغانستان دراوايل صبح پنجشنبه کابل را به عزم بازديد ازقريه عزيز آباد ولسوالي شيندند ترک گفته است.سخنگوي رئيس جمهور افغانستان هدف اين بازديد کرزي را : " اتحاف دعا به روي شهدا، ابرازتسليت به خانواده هاي قربانيان، وبازديد شخصي ازصحنه اي که حادثه درآن اتفاق افتاده است، ومذاکره با اهل قريه دراين رابطه " خوانده است.

رسماً به جهت مسائل حفاظتي ازرئيس جمهور افغانستان، درمورد اين مسافرت وي به هرات تفصيلات زياد داده نشده است، زيرا ازهنگامي که درسال 2001 به دنبال سقوط افراط گرايان طالب ، کرزي روي کار آمده است، چندين بار مورد سوء قصد قرار گرفته است.

پس ازآنکه نيروهاي امنيتي مدعي شدند که حمله برشيندند توسط نيروهاي افغان وبين المللي صورت گرفته است، کرزي دوفرمانده بلند رتبه ارتش افغانستان را ازوظايف شان برکنار کرده است.

کابينه افغانستان نيز خواهان تجديد نظر درقواعدي شده است که مطابق به آن نيروهاي بين المللي درافغانستان دست به عمليات مي زنند.

تيمي که توسط رئيس جمهورافغانستان براي تحقيق تعيين شده است، چند روز پس ازوقوع اين حادثه ازمنطقه ديدار نموده وگفته است که 90 نفر دراين حمله کشته شده اند که ازآن جمله 60 تن آنان کودکان بوده اند.

يک تحقيقات مستقل سازمان ملل متحد درقضيه نيز " ازشواهد قناعت بخش " درتاييد نظر بالا حکايت مي کند.

مقامات نظامي امريکايي با اين ادعا ها مخالفت کرده وفقدان اسناد وشواهد را دليل مي آورند. جنرال ديويد مک کيرنان فرمانده نيروهاي ناتو درافغانستان خواهان تحقيقات جديدي شده است که درآن نمايندگان حکومت افغانستان، ملل متحد ونيروهاي نظامي بين المللي شرکت داشته باشند.

حامد کرزي دراين قضيه با بوش صحبت کرد

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان با جورج دبليو بوش رئيس جمهور ايالات درمورد حمله اخير که مطابق به اظهار مقامات افغانستان نيروهاي ويژه امريکايي موجب کشته شدن 90 نفرغيرنظامي شده اند، مذاکره تلفوني کرد.

يک اعلاميه دفترکرزي که دراواخر روز چهارشنبه انتشاريافته است مي گويد: هردورئيس جمهور" راههاي جلوگيري ازتلفات افراد غيرنظامي را درآينده" مورد بحث قرار دادند.

دراين اعلاميه گفته مي شود که بوش وکرزي ازطريق يک کنفرانس ويديويي دراوايل چهارشنبه با هم مذاکره کرده اند.

يک مقام سفارت امريکا درکابل ازمذاکراتي که صورت گرفته است تاييد کرد اما درزمينه تفصيلاتي نداد.

آگهی