حامد کرزي:″برادر عزيزم طالب، من بارديگر از تو دعوت مي کنم: برگرد، اين کشور توست″ | افغانستان | DW | 02.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

حامد کرزي:"برادر عزيزم طالب، من بارديگر از تو دعوت مي کنم: برگرد، اين کشور توست"

حامد کرزي، رييس جمهور افغانستان، امروز چهار شنبه، در کابل پايتخت افغانستان، جرگه صلح را که دو بار به تعويق افتاده بود، رسماً افتتاح کرد.

برگزاري اين جرگه، از همان آغاز، تحت الشعاع خشونت طالبان قرار گرفت. يک حمله کننده انتحاري در چند صد متري محل برگزاري اين جرگه خود را منفجر ساخت

برگزاري اين جرگه، از همان آغاز، تحت الشعاع خشونت طالبان قرار گرفت. يک حمله کننده انتحاري در چند صد متري محل برگزاري اين جرگه خود را منفجر ساخت

حامد کرزي آشتي با راديکال هاي شورشي طالبان را به عنوان مهمترين وظيفه ي دور دوم مقام اش به عنوان رييس جمهور در نظر گرفته است. اما طالبان شرکت در جرگه صلح را به شدت رد مي کنند.

برگزاري اين جرگه، از همان آغاز، تحت الشعاع خشونت طالبان قرار گرفت. يک حمله کننده انتحاري در چند صد متري محل برگزاري اين جرگه خود را منفجر ساخت. علاوه بر اين چندين راکت (در نزديکي اين منطقه) اصابت کرد و صداي شليک اسلحه نيز شنيده شده است.

هدف از برگزاري کنفرانس جرگه صلح که سه روز ادامه خواهد يافت، آشتي ملي با طالبان است. در مرکز اين جرگه، برنامه ي آشتي و برقراري صلح قرار دارد که از طرف کشور هاي کمک کننده، با مبلغ حدود 130 ميليون يورو حمايه مالي مي شود. اين برنامه به شورشيان، در صورتي که سلاح هاي شان را به زمين بگذارند، نويد کار، آموزش براي آنها و کمک هاي انکشافي را به قريه زادگاه آنها مي دهد.

در اين جرگه که در محوطه ي دانشگاه پولي تخنيک در کابل برگزار مي شود، حدود 1600 تن از نمايندگان سياسي و بزرگان اقوام شرکت مي کنند.

کرزي مي خواهد در اين جرگه، برنامه ي طرح شده اش را در قسمت ادغام طالبان و ديگر شورشيان در روند صلح معرفي کند که طي آن قرار است شورشيان با تشويق و حمايت هاي اقتصادي، دست از سلاح بردارند.

اما طالبان در کنفرانس جرگه صلح شرکت نمي کنند. آنها حکومت را متهم مي سازند که هدف آن از برگزاري اين جرگه، فقط توجيه برنامه غير واقعبينانه اش است.

طالبان ديروز سه شنبه طي اعلاميه ای که پخش کردند، نوشته اند، شرکت کنندگان جرگه، اجيران اشغال گران هستند و اهداف شخصي شان را دنبال مي کنند.

طالبان در هفته ي گذشته در اعلاميه ديگري، همه شرکت کنندگان را تهديد به مرگ کردند. پرتاب يک راکت بر کابل، صبح امروز نشان داد که طالبان به هروسيله ي مي خواهند مراسم برگزاري جرگه صلح را مختل بسازند.

حامد کرزي، رييس جمهور افغانستان، در حال قرائت بيانه ي افتتاحيه جرگه صلح بود که انفجار سنگيني شهر کابل را به لرزه آورد. صداي انفجار حين برگزاري جرگه آشکارا قابل شنيدن بود. حامد کرزي شرکت کنندگان جرگه را به آرامش فرا خواند.

جرگه صلح تحت نظارت شديد امنيتي قرار دارد. به اين جهت نظر به اظهارات

مقامات وزارت داخله، 12000 نيروي هاي امنيتي اضافي در کابل گماشته شده اند تا جرگه را از حملات تروريستي حفظ کنند. در اين زمينه، سربازان و پليس هاي افغانستان به وسيله ي نيروي هاي بين المللي حافظ صلح در افغانستان (ايساف) حمايت مي شوند.

آژانس ها/مبلغ ويراستار:انتظاري

آگهی