حالت ايستايي کوبا | آلمان و جهان | DW | 24.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حالت ايستايي کوبا

در کيوبا، چنانچه در هاوانا فکاهي ورد زبان هاست، همه چيز کما في السابق باقي ميماند. مثل کاستروي کهنسال، فيدل.

صحنه ای از کوبا

صحنه ای از کوبا

حتي بعد از يکسال رياست جمهوري کاستروي جوانتر، راول 77 ساله هم هيچ تغييري رونما نگرديده است. کيوبايي ها هنوز هم در انتظار اند: در قطار ها مقابل دکان ها و دفاتر، در شاهراه هاي تقريبا خالي از موتر. انتظار براي بهبود شرايط زندگاني شان. راول کاسترو در ابتدا خود، مردم را اميدوار ساخت که حد اقل اولين گام هايي برداشته خواهد شد: بطور مثال تقريباً يک سال پيش در اولين بيانيه اش بحيث رييس جمهور کيوبا گفت:

راول کاسترو رییس جمهور کوبا

راول کاسترو رییس جمهور کوبا

"واضحاً محدوديت هايي وجود دارد. ما همه آنرا مي شناسيم و همه روزه بخاطر آن رنج مي کشيم. ما ممنوعيت ها و مقررات بيحد زياد داريم. ما آغاز مي کنيم که ساده هايش را باطل بسازيم. براي مقررات ديگر وقت زياد بکار است: بايد مطالعات انجام يابد و قوانين تغيير داده شود. ما بايد حکومت خود را موثرتر سازيم."

اما اميد ها يک بهار کامل شگوفان بودند. در ماه اپريل و مي بعضي از مقررات جديد مرعي الاجرا قرار داده شد که بيش از همه مواد مصرفي را در بر ميگرفت. مثلا کمپيوتر، تلويزيون، DVD- پلير و يا بايسکل با ماشين از آن زمان به اينسو آزادانه بفروش ميرسد. کيوبايي ها اجازه دارند در تمام هوتل هاي کيوبا شب را سپري نمايند. تيلفون هاي سيار طور مجاز بدست آورده مي شود. بگفتۀ ريچارد هِپ که براي مؤسسۀ خيريۀ دويچه ويلتهونگر هيلفه در کيوبا مصروف کار است، واقعاً هم اين تحولات بيش از همه در خارج توجه زياد را بخود جلب نموده اند.

تصویری از فیدل کاسترو

تصویری از فیدل کاسترو

از تابستان سال 2008 بدينسو هيچگونه تحولي رونما نگرديده است. سه توفان مدحش به آن جزيره روآورده و تخميناً 7 مليارد يورو خساره از خود بجا ماندند. فيدل کاسترو نيز دوباره بيشتر روي صحنه ظاهر شده و راول خاموش تر شده است. او تنها ميتواند در صحنۀ بين المللي توجه را بخود جلب نمايد. او تجديد دوستي با روسيه نموده و رييس جمهور چين را در هاوانا به حضور پذيرفت. زعماي کشور هاي امريکاي لاتين او و کيوبا را به آغوش شان گرفته اند و تقريبا همبسته از ايالات متحد امريکا خواستار اند تا بالاخره تعزيرات اقتصادي را در برابر اين جزيره لغو نمايد. بسياري کيوبايي ها به شخص جديد در قصر سفيد، بارک اوباما چشم اميد دارند، نه بيش ازين در داخل به کاسترو.