″جی 20″ روی اهداف رشد اقتصادی پافشاری می کند | آلمان و جهان | DW | 20.09.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

"جی 20" روی اهداف رشد اقتصادی پافشاری می کند

آسترالیا، که ریاست دوره یی "جی 20"، یا بیست کشور بزرگ اقتصادی را به عهده دارد، اهداف بلند پروازانه ای را مطرح می کند. این کشور میخواهد همه قدرت های بزرگ تلاش کنند که اقتصاد جهانی بیشتر از آنچه پیشبینی شده بود، رشد کند.

وزیر مالیۀ آلمان از این طرح آسترلیا پشتیبانی می کند، در صورتی که متکی به یک بنیاد استوار مالی باشد، در غیر آن خلاء های جدیدی در این عرصه ایجاد خواهد شد.

وزیران مالیه و رؤسای بانک های مرکزی مهم ترین کشور های صنعتی و نوظهور صنعتی، موسوم به "جی 20" در شهر کنز آسترالیا در مورد راه های رسیدن به رشد بیشتر اقتصادی بحث می کنند.

کشور های "جی 20" می خواهند، با وجود خطر فزاینده در عرصۀ اقتصاد، اهداف بلند پروازانۀ شان در رابطه با رشد اقتصادی را حفظ کنند. جو هاکی، وزیر مالیۀ آسترالیا روز شنبه در نشست کنز اظهار داشت هرچند رشد نسبی دو درصدی، که در ماه اپریل روی آن توافق صورت گرفته بود، یک هدف بسیار بلند پروازانه است، با آنهم همه کشور های "جی 20" برای نیل به آن تلاش می کنند. هاکی به تقریباً 950 اقدامی اشاره کرد که برای رسیدن به رشد نسبی دو درصدی پیشنهاد شده اند.

آلمان بر پایه های استوار مالی تأکید می کند

ولفگنگ شویبله، وزیر مالیۀ آلمان از این طرح پشتیبانی کرده، ولی بار دیگر یک رشد اقتصادی بر مبنای قرضه را رد کرد. از حلقات هیئت آلمانی در اجلاس کنز گفته شده است که شویبله از یک «خطر احتمالی در رابطه با سهام و بازار های ملکیت های غیر منقول» هشدار داده است. وزیر مالیۀ آلمان گفته است آنچه در کوتاه مدت سودمند واقع می گردد، در میان مدت و دراز مدت با خطراتی همراه می باشد. شویبله بر یک بنیۀ قوی مالی، پیاده کردن اقدامات توافق شده و سرمایه گذاری های بیشتر خصوصی تأکید نموده است. برخی از کشور های دیگر "جی 20" و صندوق بین المللی پول از آلمان می خواهند که بیشتر در راه پاسخ به تقاضا های داخلی گام بردارد و به این ترتیب از اقتصاد سراسر اروپا حمایت کند.

G20 in Cairns

وزیران مالیه و رؤسای بانک های مرکزی مهم ترین کشور های صنعتی و نوظهور صنعتی، موسوم به "جی 20" در شهر کنز آسترالیا

کشور های "جی 20" سعی بر آن دارند که اقتصاد جهانی تا پنج سال دیگر، نسبت به سال 2013، دو درصد بیشتر از آنچه رشد کند که قبلاً پیشبینی شده بود. این به معنای افزایش اقتصادی تخمیناً دو بیلیون دالری است. برای نیل به این هدف باید هر کشور عضو "جی 20" استراتیژی خود را ارایه کند. بالاخره یک طرح نهایی باید در نشست سران این کشور ها در نوامبر سال روان در شهر بریسبن آسترالیا، زیر نام "برنامۀ عمل بریسبن" به تصویب برسد.

دروازه به روی روسیه باز است

روسیه، با وجود نقش اش در منازعۀ اوکرایین، می تواند در این اجلاس سران اشتراک کند. جو هاکی تأکید کرد که "جی 20"، با وجود همه اختلافات، دروازه به روی روسیه را باز نگهمیدارد. پیش از آن برخی از کشور های عضو این گروه از اشتراک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست ماه نوامبر انتقاد کرده بودند. هاکی گفت با شماری از کشور ها مشورت صورت گرفته است و آنها موافقت شان را در این زمینه ابراز داشته اند. وزیر مالیۀ آسترالیا افزود «برای آنکه اشتراک کسی به دلایل مختلف در اجلاس سران منع قرار داده شود، به توافق همه اعضای "جی 20" نیاز است».

یکی از مسایل دیگر مورد بحث در اجلاس دو روزۀ "جی 20" در کنز آسترالیا پیشنهاد های سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه یی "او ای سی دی" برای مبارزه در برابر خلاء های مالیاتی است.

DW.COM

آگهی