جوان 22 ساله امريکايي بيش ازيک مليارد دالرمهمات غیرموثر به افغانستان ارسال کرده است | افغانستان | DW | 27.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

جوان 22 ساله امريکايي بيش ازيک مليارد دالرمهمات غیرموثر به افغانستان ارسال کرده است

ارتش ايالات متحده امريکا يک قرارداد بزرگ 300 مليون دالري را با يک تاجر مهمات نظامي که اين مهمات رابراي افغانستان تهيه مي نمود به تعليق درآورده است. گفته مي شود که مهماتي که وي تهيه مي نموده است، مهمات کهنه اي بوده است .

نیروهای امنیتی افغانستان که با مهمات کهنه وغیر موثر تجهیز شده اند

نیروهای امنیتی افغانستان که با مهمات کهنه وغیر موثر تجهیز شده اند

به روزپنجشنبه روزنامه نيويارک تايمز با شرح مفصلي از تحقيقات دراين باره گزارش داده است.شرکتي که اين مهمات را تهيه مي نموده است به نام " اي اِي واي " ياد شده وتوسط يک مرد 22 ساله ازيک دفتر بي نام درسال ميامي اداره مي شده است ومعاون اين شرکت نيز يک مساژر بوده است.

گفته مي شودپس ازآنکه رونامه تايمز مکرراً با ارتش ايالات متحده امريکا دراين رابطه تحقيقات مي کنند يک قرارداد حدود 300 مليون دالري به تعويق مي افتد.

برخي ازافراد واسطه ويک شرکت گلوله توپ که با اين شرکت همکاري داشته اند، درسطح پليس فدرال ايالات متحده امريکا درجمله شرکتهاي غيرقانوني انتقال اسلحه طبقه بندي شده اند.

معمولاً سربازان افغانستان با تفنگهايي مسلح مي باشند که دراتحاد شوروي پيشين ساخته شده اند.گفته مي شود که شرکت " اي اِي واي" بسياري ازتجهيزاتش براي تفنگ را ازالبانيا ، بلغاريا، جمهوري چک ، هنگري، قزاقستان ، مونتي نگرو، سلوانيا، رومانيا وسلواکيا به دست مي آورده است.

گفته مي شود که برخي ازاين مهمات را که اين شرکت خريداري مي نموده است به خاطر نامطمئن بودن آنها توسط ناتو ووزارت دفاع ايالات متحده امريکا درجمله مهماتي بوده اند قراربوده است تخريب گردند.

گزارش درمورد مهمات نامطمئن براي ارتش افغانستان هنگامي انتشار مي يابد که ايالات متحده امريکا مي کوشد متحدينش را درناتو قناعت بدهد تا سربازان بيشتر براي جنگيدن درافغانستان اعزام بدارند.همين موضوع است که مسئله اساسي دستورکار اجلاس سران ناتو را درهفته آينده دربخارست تشکيل مي دهد.

بسياري ازکشورهاي اروپايي کوشيده اند تا خدمات شان را درافغانستان به آموزش دادن سربازان افغانستان ومسائل انکشافي محدود سازند.

برخي ازمهماتي که توسط کمپني " اي اِي واي" تهيه شده اند، بيشتر ازچهل سال ازعمرشان مي گذشته است واين مهمات موثريت شان را ازدست داده بودند. پوش اينها نشان مي دهند که درسال 1966 درچين ساخته شده اند.

افريم اي دايورولي، رئيس شرکت " اي اِي آي " هنگامي که درسال 2004 اين قرارداد را بسته است؛ فقط 18 سال داشته است.تايمز گزارش مي دهد که ازآن زمان تا حال اين مرد حدود يک مليارد دالر مهمات را به فروش رسانده است.تايمز نوشته است که نيروهاي امنيتي امريکايي وافغان ازکيفيت اين مهمات شکايت داشته اند.

با کوچک شدن بخش خدماتي نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا، خدماتي را که قبلاً توسط ارتش انجام داده مي شد اکنون قرارداديهاي خصوصي انجام مي دهند.

آگهی