جوانان اروپایی می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌ها شریک شوند | آلمان و جهان | DW | 09.05.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

جوانان اروپایی می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌ها شریک شوند

اتحادیه اروپا در آستانه انتخابات اروپا قرار دارد. بررسی جدید بنیاد (تی یو آی) نشان می دهد که جوانان خواستار تقویت اروپا هستند. پناهندگی، مهاجرت و همچنین محیط زیست، برای آنها مهمترین موضوعات سیاسی می باشند.

Berlin Schüler im Klimastreik (Getty Images/AFP/O. Andersen)

شاگردان مکاتب از ماه ها به این سو در جنبش "جمعه ها برای آینده" دست به اعتراض می زنند

جوانان به اروپا علاقمندی قلبی دارند، اما می خواهند قوی تر از پیش در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، به خصوص در مورد موضوعاتی که برای آنها مهم است.

خانم ایلکه هلاوچک، مدیر عامل بنیاد (تی یو آی) در این باره گفت: "نسل موسوم به «نسل اروپا» بیشتر از پیش می خواهند گوش های شنوا داشته باشند و در مسایل فرصت حرف زدن و ابراز نظر داشته باشند. این پیام مطالعات جدید امساله ما در باره جوانان است، پیامی به همه آنانی است که مسئولیت به دوش دارند."

براساس این تحقیق، فقط نیمی اروپایی های جوان میان سنین ۱۶ و ۲۶ سالگی انتخابات اروپا را واقعاً مهم می دانند و  فقط یک پنجم اشتراک کنندگان این نظرسنجی احساس می کنند که پارلمان اتحادیه اروپا واقعاَ از آنها نمایندگی می کند.

این رقم قابل تعجب نیست، زیرا حد اوسط سن در میان اعضای پارلمان اروپا ۵۶ سال است و جوان ترین نماینده  پارلمان در بروکسل یک جوان ۳۰ ساله بلغاریایی است.

موضوع پناهندگی و مهاجرت در میان جوانان اروپا

گرچه از موضوع "پناهندگی و مهاجرت" نیز به عنوان مهمترین مشکل کنونی در اتحادیه اروپا نام برده می شود، اما به این معنا نیست که جوانان مرزهای باز در داخل اروپا را رد می کنند. ۴۳ درصد از جوانان اشتراک کننده در این نظرسنجی از پناهندگی و مهاجرت به عنوان مهمترین مشکل نام برده اند، مرزهای باز را در درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان چانس می بینند و فقط ۲۷ درصد آنها، مهاجرت را به عنوان تهدید می نگرند.

Deutschland Friday for Future Demo Berlin (Reuters/F. Bensch)

تظاهرات جمعه شاگردان فعال آلمانی در جنبش "جمعه ها برای آینده"

گشت و گذار آزار در داخل اتحادیه اروپا در کل مثبت ارزیابی می شود و به این دلیل جوانان آن را زیر سوال نمی برند.

"جمعه ها برای آینده"

برای جوانان اروپا مساله محیط زیست نیز مهم است. شاگردان مکاتب از ماه ها به این سو در جنبش "جمعه ها برای آینده" دست به اعتراض می زنند. شماری از آنها روز های جمعه به مکتب نمی روند تا در بیرون علیه تخریب محیط زیست، استفاده بسیار و بیش اندازه از انرژی، پخش روزافزون گازهای گلخانه ای، پرورش و نگهداری بیش از حد حیوانات در فارم ها و همچنین آلوده کردن زمین، هوا و آب آشامیدنی مظاهره کنند.

خواسته های آنها از سیاستمداران کشورهای شان این است که به سرعت علیه گرمایش زمین عمل کنند و تدابیر بیشتر را برای حفاظت از محیط زیست و اقلیم روی دست گیرند.

این خواسته های جوانان، بر انسان های کهنسال نیز تاثیر گذشته است. براساس نتیجه نظر سنجی تلویزیون عامه آلمان "آ آر دی"، در آلمان در حال حاضر ۸۱ درصد شهروندان به صورت عاجل نیاز به اقدامات عملی را در مورد حفاظت از اقلیم احساس می کنند. ۸۵ درصد مردم به این نظر هستند که تغییر اقلیم را نمی توان بدون محدویت ها در شیوه زندگی متوقف کرد.

اما  از دید کارشناسان، برای رسیدن به این هدف تنها شنیدن حرف های جوانان اهمیت ندارد، بلکه آنها در روندهای سیاسی نیز باید سهیم ساخته شوند. در این راستا باید احزاب ساختارهای مدرن را ایجاد کنند که عضویت جوانان را آسان تر سازند تا آنها در تصامیم سهیم شوند.

کینکارتس/ع. ف./ح. م.

 

آگهی