جهان زن | Podcast | DW | 03.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

Podcast

جهان زن

هر روز شنبه پیرامون وضعیت زنان در سراسر جهان، چالش های که زنان با آن روبرو اند، کدام موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر سر راه آنان قرار دارد و راه های غلبه بر این مشکلات، به شما معلومات میدهیم.

default

شما هر هفته سیری در گوشه و کناره های جهان زن خواهید داشت. هنرمندان، سیاستمدران، زنان خانه، دانشمندان و حقوقدانان از تمام گوشه های دنیا زمینه صحبت مییابند و شما را در دستآورد ها، تجارب و همچنان در محنت و رنج هایشان سهیم میسازند. آنان ما را در ارتباط آرزو ها، خواهشات، امیدواری ها و آرمان های شان قرار میدهند.

شرایط زنان در جامعه، مسایل مربوط به امور آموزشی وصحی با دیگر

زنان در گفت و مان قرار میگیرد و در مورد اینکه آنها چگونه از زیر بار این مشکلات رهایی مییابند و برای دیگران سرمشق قرار میگیرند، معلومات بیشتر بدست میآورید. شما در اینجا نسخه مطلق برای منحصر ساختن مشکلات بدست نخواهید آورد ولی شما میتوانید ازچگونگی تجارب دیگر زنانی جهان در مغلوب ساختن نابسامانی هایشان

بیا موزید.

. علاقمندی دارید؟ پس لطفاً www-links را که اشتراک رایگان پاد کست ها است، کلیک کنید و مشترک شوید!

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع