جنگ لفظي ميان کاخ سفید وحامد کرزي شدت گرفته است | افغانستان | DW | 06.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

جنگ لفظي ميان کاخ سفید وحامد کرزي شدت گرفته است

جنگ لفظي بين حامد کرزي رييس جمهور افغانستان و کاخ سفيد ايالات متحده امريکا به روزدوشنبه هنگامي کسب شدت کرده است که واشنگتن نوميدي اش را ازناکامي تلاش هايي که تا اکنون براي حل اختلاف صورت گرفته است بيان داشت.

حامدکرزی ، رییس جمهور افغانستان با بارک اوباما رییس جمهور امریکا

حامدکرزی ، رییس جمهور افغانستان با بارک اوباما رییس جمهور امریکا

کرزي گفته است که او برملاحظاتي که درهفته گذشته درارتباط به متهم ساختن غرب براي تقلب درانتخابات اظهار داشته ايستادگي مي کند.

کاخ سفيد ايالات متحده امريکا به نمايندگي ازمردم آن کشور که خانواده هاي آنها عزيزان شان را درجنگ افغانستان قرباني داده اند، ابراز نوميدي کرده است.

درحال حاضر 120 هزار سرباز خارجي درافغانستان وجود دارد که ازآنجمله بيش از 80 هزارتن آنها امريکاييان مي باشند وقرار است شمار سربازان امريکايي امسال تا 100هزار نفربرسد.

گفته مي شود که دفاع پيوسته کرزي ازملاحظات ضد غربي اي که ابرازداشته است، علامت آن است که رييس جمهور افغانستان بيش ازآنکه از سرنوميدي درهفته گذشته اظهارات تندي کرده باشد، عمداً يک سياست جديد فاصله گرفتن از حاميان غربي اش را دنبال مي کند .

اين امرمي تواند استراتژي ضد شورشگري ايالات متحده امريکا را که وابسته به داشتن يک جبهه متحد با حکومت کرزي براي ترغيب افغانها درجهت اينکه سربازان امريکايي براي دفاع ازآنها درافغانستان است، دچار پيچيدگي واشکال کند.

کرزي به روز جمعه با هيلاري کلينتون، وزيرخارجه ايالات متحده امريکا ازطريق تلفن درمورد اين انتقادات صحبت کرده است. اما روبرت گيبس، سخنگوي کاخ سفيد گفته است که بعد ازاين صحبت تلفني، چيزي بهترنشده است. او گفته است که:" به نمايندگي ازمردم امريکا ما ازاين اظهارات، نوميد مي باشيم. من فکرمي کنم خانواده ها امريکايي درسرتاسر اين کشورشاهد آن بوده اند که عزيزان شان راه درازي را پيموده اند تا شجاعانه درچوکات نيروهاي مسلح براي کمک به اين کشوربراي تامين صلح وامنيت ياري رسانند".

گيبس گفته است که مسافرت حامدکرزي به ايالات متحده امريکا به تاريخ 12 ام ماه مي هنوزهم مطرح مي باشد . او افزوده است که انتظار ندارد اين ملاحظات کرزي برکانگرس ايالات متحده امريکا جهت اختصاص بودجه براي جنگ افغانستان تاثيرداشته باشد.

کرزي درمصاحبه اي که به روز دوشنبه با "بي بي سي" انجام داده است، به نظر مي رسد که اتهام تقلب درانتخابات را به جاي آنکه بصورت عام به غرب نسبت بدهد، به صورت خاص متوجه ايالات متحده امريکا ساخته است.

کرزي گفته است:" آنچه من درمورد انتخابات گفته ام همه صحيح است. من نمي خواهم آنرا تکرار کنم ، اما همه آن صحيح مي باشد". ازکرزي بي بي سي نقل قول کرده است که :" يعني ايالات متحده امريکا تقلب کرده است؟".

کرزي افزوده است:" اين چيز دقيقاً اتفاق افتاده است و من کسي را که موجب اين کارشده است، ذکرکرده ام".

کرزي گفته است:" ما باهم شراکت داريم، ما مي خواهيم اتحاد وشراکت مان را با ايالات متحده امريکاوهمه جهان به سود هردوجانب ادامه مي دهيم. اما همه بايد بدانند که افغانستان يک کشور داراي حاکميت است".

رسانه ها/ رسول رحیم

ویراستار: یاسر

آگهی