جنگ لفظي بالاي بيجا شدگان مارجه | افغانستان | DW | 05.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

جنگ لفظي بالاي بيجا شدگان مارجه

به گزارش ايرين يا آژانس اطلاع رساني منطقه اي ملل متحد، جنگ لفظي اي بين سخنگوي والي هلمند و کارمندان موسسات امدادي و اداره امورمهاجران آن ولايت درمورد بيجا شدگان مارجه، درگرفته است.

نورزي گفته است که اداره مربوطه او در دوماه گذشته برگشت 974 خانواده را درج اسناد کرده است. اما 2800 خانواده هنوز درلشکرگاه مي باشند.

نورزي گفته است که اداره مربوطه او در دوماه گذشته برگشت 974 خانواده را درج اسناد کرده است. اما 2800 خانواده هنوز درلشکرگاه مي باشند.

این مهاجران دوماه پيش براثر حمله نظامي ناتو وسربازان حکومت افغانستان مجبور به ترک خانه وديارشان شده اند.

کارمندان موسسات امدادي مي گويند که در دو هفته گذشته بيش از 100 خانواده مارجه را ترک گفته وبه لشکرگاه مرکزآن ولايت آمده اند.

احمدالله احمدي رييس جمعيت سره مياشت افغانستان به ايرين گفته است:

« مردم ازترس بي امنيتي ازمارجه به بيرون ازمارجه پناه مي برند».

غلام فاروق نورزي، رييس اداره مهاجران ولايت هلمند علاوه کرده است که طالبان « مردم را تهديد مي کنند که جنگ آنها پايان نيافته است بلکه تازه شروع شده است». آنها درحملات محلي شان عليه نيروهاي افغان وخارجي ، افراد غيرنظامي را مثابه سپر انساني مورد استفاده قرار مي دهند.

نورزي گفته است که اداره مربوطه او در دوماه گذشته برگشت 974 خانواده را درج اسناد کرده است. اما 2800 خانواده هنوز درلشکرگاه مي باشند. او مي افزايد: اين بيجا شدگان « به دليل بي امنيتي به خانه هاي شان برنمي گردند».

اين درحالي است که داود احمدي سخنگوي والي هلمند مي گويد: آناني که مارجه را تازه ترک گفته اند« زارعان ترياک » اند که حاصل شان را برداشته اند. احمدي مي گويد: «اوضاع مارجه خوب است وخدمات اساسي براي مردم فراهم ساخته شده است».

احمدي برخي ادارات را به مبالغه کردن درتعداد بيجا شدگان متهم ساخته ومي گويد که آنها اين کار را به نفع خود انجام مي دهند. داود احمدي مي گويد:

« متاسفانه بيجا شدگان داخلي براي بعض مردم يک موضوع تجارت شده است».

نيروهاي ناتو ومقامات ولايت هلمند کوشش مي کنند که درولسوالي نادعلي که مارجه نيز بدان منسوب مي باشد کمک ها وخدمات اساسي را براي مردم عرضه کنند، اما توزيع کمک ها ودلجويي کارمشکلي است طوري که گفته مي شود شورشيان به مردم اخطار داده اند که به پروژه وخدمات عام المنفعه اي که ملل متحد وسايرسازمان هاي بين المللي عرضه مي کنند، نزديک نشوند. ازاين رو ملل متحد وسايرسازمان هاي کمکي بشرخواهانه کارمندان شان را دراين مناطق کاهش داده اند.

گفته شده است که به تاريخ 30 ام ماه اپريل طالبان درمارجه مردي را که به دليل تخريب خانه وزمينش جبران خسارت بدست آورده بود، به قتل رسانده اند.

يکتن ازمردم محل که نخواسته است از او نام برده شود، گفته است:طالبان « ابتدا از او خواستند که پولهايش را به آنها بدهد. وقتي که او مخالفت کرد، تا سرحد مرگ زدندش. بعدازآنکه مرد کاغذهايي را که مربوط به اين پول بود، دردهانش گذاشتند».

يک مرد ديگر محلي گفته است:« طالبان کساني را که پول افغاني يا دالرداشته باشند به حيث شخص خاين بخود شان وطرفدارحکومت افغانستان مي شناسندومجازات مي کنند». شورشيان پول هاي پاکستاني مصرف مي کنند.

به هنگامي که اين گزارش تهيه مي شد کدام مقام طالبان حضور نداشت تا تبصره آنها نيز مدنظرگرفته مي شد.

ايرين/ رسول رحيم

ويراستار:ياسر

آگهی