جنگ عراق براي امريکا پيوسته گرانتر مي شود | آلمان و جهان | DW | 10.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

جنگ عراق براي امريکا پيوسته گرانتر مي شود

تلفات سربازان ايالات متحده امريکا درعراق اخيراً بسيار کاهش يافته است، اما مصارف مالي اين جنگ وجنگ افغانستان پيوسته بيشتر شده مي رود.

مظاهرات درواشنگتن علیه جنگ عراق

مظاهرات درواشنگتن علیه جنگ عراق

جوزف اي ستگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد وخانم لندا جي بيلمس ، درکتاب تازه شان نوشته اند که مصارف جنگ عراق براي ايالات متحده امريکا درسال جاري ماهانه12 مليارد دالر تمام خواهد شد که اين سه چند مصارف اين کشور درسال اول جنگ عراق مي باشد. از 2008 تا به 2017 گمان براين است که مصارف هردو جنگ عراق وافغانستان براي ايالات متحده امريکا بين 1.7 بليون 2.7 بليون دالر ( 1.1 بليون تا 1.75 بليون يورو) مي شود.

کميسيون بودجه کنگره ايالات متحده امريکا احتمال مي دهد که تا سال 2017 هردو جنگ بين 1.2 تا 1.7 بليون دالر( 780 مليون يورو تا 1.1 بليون يورو) خواهد رسيد.گفته مي شود که حدود سه چهارم اين مبلغ صرف عراق خواهد شد.

ستگلتز و بيلمتس درکتاب جديد شان که " جنگ سه هزارمليارد دالري" نام دارد، تنها مصارف نظامي را محاسبه نکرده اند، بلکه آنها همه هزينه هايي را که مربوط به اين ماموريت ، بازسازي وساير فعاليتهاي مربوط به جنگ اند، مد نظرگرفته اند. هردو مولف نامبرده ارزيابيهاي شان را بسيارخويشتندارانه خوانده وگفته اند که هنوز " بسياري مصارف پنهان " درنظرگرفته نشده اند.همچنان دراين محاسبات سود قرضهاي که گرفته مي شود، درنظرگرفته نشده است.

آگهی