جنگ در افغانستان موضوع مهم گفتگو ميان امريکا و هند | آلمان و جهان | DW | 05.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

جنگ در افغانستان موضوع مهم گفتگو ميان امريکا و هند

دو روز بعد از انتخابات کانگرس، بارک اوباما رييس جمهور ايالات متحده امريکا به روز پنجشنبه به سفر آسيايي اش آغاز کرد. اين سفر تا چهاردهم نوامبر ادامه مي يابد. هند نخستين توقف گاه اوباما در اين سفر است.

بارک اوباما رييس جمهور ايالات متحده امريکا در هند

بارک اوباما رييس جمهور ايالات متحده امريکا در هند

در کنار موضوعات، امنيتي و تجارتي ميان اين دو کشور، مسايل منطقه يي مانند جنگ در افغانستان، نفوذ رو به افزايش هند در آسيايي جنوبي و منازعه کشمير در صدر گفتگو ميان بارک اوباما و همتاي هندي او قرار دارد.

کارشناسان هند مي گويند که کشور شان نياز به توليدات ساخته ايالات متحده امريکا قبل از همه در ساحه فن آوري بسيار پيش رفته دارد. ايالات متحده امريکا دقيقاً همين امکانات را تا هنوز نخواسته است در دسترس هند قرار دهد. اما روابط ميان اين دوکشور در سال هاي اخير به صورت قابل توجهي رشد کرده است. چنانچه ادي گودريج، رييس کارخانه معروف صنايع گودريج مانند بسياري از متصدي ها و سياست مداران به اين باور است که اين مانع حالا قابل رفع است. او مي گويد:

"با در نظر داشت روابط بسيار محکم ما، حالا زمان آن رسيده است که ايالات متحده امريکا د ستيابي ما را به فن آوري پيش رفته در همه سطوح مهيا کند. اين مي تواند کمک زيادي براي اقتصاد هند باشد."

خواسته ديگر هند، مربوط به سياست ايالات متحده امريکا در قبال افغانستان است. جنگ در افغانستان منطقه را بي ثبات مي سازد و هند به ويژه از اين بي ثباتي رنج مي برد.

جنگجويان اسلاميست در افغانستان، قسماً در پاکستان آموزش مي يابند و در آنجا مورد حمايت قرار مي گيرند. مقامات امنيتي هند به اين نظر هستند که غالباً پاکستان از اين جنگجويان عليه هند استفاده مي کند. آنها از جمله حملات تروريستي سال 2008 در مومبي را مثال مي آورند که عاملين آن از پاکستان بوده اند. براجيش ميشرا، مشاور پيشين امنيتي هند در دهلي جديد آرزو دارد که ايالات متحده امريکا فشار بر پاکستان را بيشتر کند. همکاري در سطح بين المللي به ويژه در سازمان ملل متحد نيز در مرکز گفتگوي هاي بارک اوباما، رييس جمهور ايالات متحده امريکا با مقامات ارشد هند قرار دارد.

هند مانند آلمان براي دو سال آينده به عنوان اعضاي غير دايمي در شوراي امنيت انتخاب شده است. به هر حال همه اين ها نيز ايالات متحده امريکا، آلمان و مابقي کشور هاي غربي جهان را وادار مي کند تا توافقات شان را قوياً با نيم قاره هند هماهنگ کنند.

سي/مبلغويراستار:انتظاري

آگهی