1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

جنگ اوکرایین

مطالب

روسیه به تاریخ ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ حملات گسترده‌ای را به اوکرایین آغاز کرد. در پاسخ به آن، ناتو نیروهای بیشتری را در شرق اروپا مستقر کرد. میلیون‌ها تن از مردم اوکرایین آواره شده اند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها