جنگجويان با حمله بر پوسته امريکايي درافغانستان 9 امريکايي را کشته اند | افغانستان | DW | 14.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

جنگجويان با حمله بر پوسته امريکايي درافغانستان 9 امريکايي را کشته اند

مقامات رسمي گفته اند که نيروهاي شورشي که شمار شان بيش از100 نفر مي شد، ديوارخارجي يک پسته کوچک و بسياردورافتاده سربازان امريکايي رادر ولايت کنر، مورد حمله قرار دادند وتلفات سنگيي را برسربازان امريکايي تحميل کردند.

حمله ازچندين جانب صورت گرفته است

حمله ازچندين جانب صورت گرفته است

دراين حادثه که دراوايل روز يک شنبه اتفاق افتاده است ، گفته مي شود که 9 سرباز امريکايي کشته و 15 تن ديگر زخمي گرديده اند.

يک مقام آيساف که نخواسته است ازوي نامبرده شود گفته است که اين حمله ازچندين جانب صورت گرفته است.

يک مقام ديگر آيساف که وي نيز نام خود را نگفته است، اظهار داشته است که شمار زياد شورشيان پوسته را مورد حمله قرار داده وجنگجويان بيشماري درآن داخل شده اند، ازاينرو آنها قادرگرديده اند چنين تلفات سنگين را تحميل بکنند.

آگهی