جنرال مک کرنين: متن ″راهنماي مبارزه عليه شورشيان″ در افغانستان | افغانستان | DW | 09.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

جنرال مک کرنين: متن "راهنماي مبارزه عليه شورشيان" در افغانستان

قهر و خشونت در افغانستان در دوسال اخير به صورت بي سابقه اي افزايش يافته است، به نحوي که طالبان و ديگر گروه هاي شورشي بخش هاي وسيع از روستا ها را از کنترول حکومت مورد حمايت ايالات متحده امريکا در کابل خارج ساخته اند.

جنرال مک کرنين در يک متن سه صفحه اي تحت عنوان راهنماي مبارزه عليه شورشيان براي نيرو هاي ناتو نوشته است: ثابت کنيد که حضور ما در افغانستان براي حمايت از مردم افغانستان است.

جنرال مک کرنين در يک متن سه صفحه اي تحت عنوان "راهنماي مبارزه عليه شورشيان" براي نيرو هاي ناتو نوشته است: "ثابت کنيد که حضور ما در افغانستان براي حمايت از مردم افغانستان است."

يک فرمانده بالا مقام نيرو هاي ايالات متحده امريکا و ناتو در افغانستان اظهار داشت که جلب حمايت مردم افغانستان بسيار مهم تر از کشتن شورشيان مي باشد. اين راهبردي است که توسط ارتش ايالات متحده امريکا در عراق به کار گرفته شده است.

قهر و خشونت در افغانستان در دوسال اخير به صورت بي سابقه اي افزايش يافته است، به نحوي که طالبان و ديگر گروه هاي شورشي بخش هاي وسيع از روستا ها را از کنترول حکومت مورد حمايت ايالات متحده امريکا در کابل خارج ساخته اند.

جنرال داويد مک کرنين در يک متن سه صفحه اي تحت عنوان "راهنماي مبارزه عليه شورشيان" براي نيرو هاي ناتو نوشته است:

"ثابت کنيد که حضور ما در افغانستان براي حمايت از مردم افغانستان است."

در جاي ديگر اين متن که به روز سه شنبه در اختيار رويتر نيز قرار گرفت، جنرال مک کرنين نوشته است:

"کار هاي متمرکز بر مردم جهت نفوذ يافتن در ميان مردم بايد کوشش اصلي ما همراه با هدف گيري متمرکز بر دشمن باشد."

اين متن هفته گذشته به وسيلۀ رييس مک کيرنان، جنرال داويد پيتروس به عنوان بخشي از شهادت دادن به کميته خدمات نظامي سنا پيشکش شده بود، بعد از آنکه رييس جمهور بارک اوباما راهبرد خود را در قبال افغانستان و پاکستان تکرار کرد. اين متن براي نشر شد ن آزاد نشده بود، زماني که پيتروس شهادت داه بود؛ اما باوجود آن کميته خدمات نظامي سنا آن را در اختيار رويتر قرار داد.

اين متن در واقع رويکرد جنرال پيتروس را منعکس مي کند، زماني که او فرمانده عالي در عراق بود و بر اهميت حفظ و کسب حمايت مردم محل در مبارزه عليه شورشيان تاکيد مي کرد.

جنرال پيتروس حالا در رأس فرماندهي مرکزي ايالات متحده امريکا قرار دارد که هدف آن مراقبت عمليات ارتش ايالات متحده امريکا در مناطق بي ثبات جهان است که از شرق ميانه تا آسياي ميانه و آسياي جنوبي را دربر مي گيرد.

مک کرنين در سند راهنمايي که بخشي از آن به روز سه شنبه در "واشنگتن پُست" منتشر شده است، نوشته است:

"در رابطه باوضعيت افغانستان، هيچ راه حل نظامي ناب وجود ندارد. در آخر بايد به يک راه حل سياسي دست يافت که به وسيلۀ افغان ها رهبري گردد."

او افزده است:

"پس ارتش بايد از مردم حفاظت کند و فضايي را به وجود آورد که براي يک حکومت داري خوب و پيشرفت و نتيجۀ موفقانۀ سياسي ضروري است."

اندرو گري/ مبلغويراستار: ياسر

آگهی