جنرال فولکربه حيث رييس ستادارتش آلمان انتخاب شد | آلمان و جهان | DW | 20.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

جنرال فولکربه حيث رييس ستادارتش آلمان انتخاب شد

جنرال فولکر ويکر به حيث رييس ستاد ارتش آلمان انتخاب شد. بر اين اساس او عالي رتبه ترين مقام نيروهاي آلماني است. ويکر حال رياست قرار گاه مرکزي ناتو را نيزبه عهده دارد.

جنرال فولکرویکر، رییس ستاد ارتش آلمان

جنرال فولکرویکر، رییس ستاد ارتش آلمان

او جانشين جنرال ولفگنگ شنايدرهان مي شود که توسط کارل تيودور سو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان، به تاريخ 26 نوامبر از کار برکنارشد.

رياست ستاد ارتش، عالي ترين مقام نظامی ارتش آلمان است. به همين دليل کارل تيودو سو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان، براي انتخاب جنرال فولکرويکر براي اين سمت ، سه هفته وقت برايش گرفت.

فولکر ويکر 55 سال دارد. او فرماندهي نيروهاي مشترک آلمان - هلند درمونستررا نيزبه عهده داشت. وزيردفاع آلمان حين معرفي جنرال ويکر براي اين مقام، گفت:

" جنرال ويکر که يک افسر با تجربه و انتخابي درستي است براي پست رياست ستاد ارتش آلمان. او با داشتن تجربه درپست هاي بلند و مختلف شايستگي اش را ثابت کرده است."

فولکر ويکر که از 35 سال بدينطرف درارتش آلمان فعاليت دارد، موفقيت هاي شغلي اش را به حيث توپچي آغاز کرد. سپس براي اداره رياست ستاد ارتش در آلمان و امريکا آموزش ديد.

کارل تيودو سو گوتنبرگ درباره ي موفقيت هاي جنرال ويکر گفت:

" او شايستگي اش را در جريان سالهاي متمادي تجاربش، چه در بخش ماموريت هاي نظامي و چه در سطح وزارت و آخرين بار به حيث رييس ارکان حرب که بلند تري مقام است، شايستگي اش را نشان داده است."

رييس ستاد ارتش جديد، در يک مقطع زماني بسيار مشکل براي اردوي آلمان و هم براي وزارت دفاع اين کشور آغاز به کار مي کند. به دليل مناقشه سياسي در مورد حمله هوايي بالاي دوتانکر ربوده شده در قندوز نه تنها گوتنبرگ زير فشار شديد قرار دارد، بلکه سربازان آلماني نيز اطمينان شان را ازدست داده اند. همچنان ماموريت نيروي آلمان در افغانستان در يک مرحله مشکلي قرار دارد و احتمال مي رود که آلمان نيز شمارسربازانش را در افغانستان افزايش دهد. ازاين رو وزير دفاع آلمان به مشوره خوبي نظامي نياز دارد. گوتنبرگ با اطمينان دراين رابطه گفت:

" من مطمئن هستم که جنرال ويکر ماموريت تعيين شده ارتش آلمان را با دستاورد و با اراده به پيش مي برد و نقش خود را به حيث فرمانده عالي و مشاور نظامي حکومت آلمان به وجه شايسته آن ، با درنظرداشت رفاه مردم کشور ما، انجام خواهد داد."

نیناورکهویزر/نبیله کریمی الکوزی

ویراستار: یاسر

آگهی