جنرال برونس: شمارجنگجویان طالبان تا به 36000 نفرمی رسد | افغانستان | DW | 19.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

جنرال برونس: شمارجنگجویان طالبان تا به 36000 نفرمی رسد

برید جنرال ریچارد برونس، رئیس بخش ادغام مجدد جنگجویان طالبان درآیساف ضمن مصاحبه ای درمقرفرماندهی آیساف درکابل حمایت کامل آیساف را ازبیرون کشیدن طالبان ازحالت جنگی ابراز داشته است.

جنگجویان طالب

جنگجویان طالب

جنرال برونس به روزنامه " نوین اوسنا بروکر تسایتونگ" گفته است که شمار جنگجویان طالب بین 25000تا 36000 نفر وتعداد قوماندانهای آنها را 900 نفرتخمین کرده است. جنرال برونس طرح حکومت افغانستان برای بیرون کشیدن طالبان ازحالت جنگی را یک مساعدت مهم به ستراتژی مجموعی جهت آوردن ثبات دراین کشور خوانده است. مطابق به تخمین او این شورشیان تندرو تنها حمایت ده درصد مردم را دارند. پس ازهشت نه سال جنگ یک " خستگی ازجنگ" درآنها احساس می شود.

جنرال نامبرده گفته است که بسیاری برنامه ها با عین هدف درگذشته ها ناکام شده اند.بسیاری موارد بوده اند که افراد منفردی سلاحهای شان را تسلیم داده اند اما این کار به درستی صورت نگرفته است وبا سوء استفاده توأم بوده است. چنانکه مثلاً اینها در زمستان سلاحهای شان را تسلیم داده اند ودربهاردوباره سلاح گرفته اند وجنگیده اند.

برنامه جدید ادغام مجدد طالبان به اساس گفته برید جنرال برونس اصولاً چیز دیگری است. این برنامه به " روستاها وفرزندان آن" متمرکز است." 80 درصد جنگجویان طالب، 20 مایل دور تراز روستاهای شان قرار دارند، باید به آنها این امکان داده شود که دوباره به روستاهای شان برگردند".

همراه با بزرگان روستاها باید تضمین شود که آنانی که داوطلبانه دوباره به روستای شان برمی گردند نباید ترس داشته باشند که توسط نیروهای افغانستان ویا توسط نیروهای آیساف مورد تبعیض قرار می گیرند. آنها همچنان باید مطئمن گردند که مورد انتقام جویی طالبان قرارنمی گیرند. مطابق به برنامه جدید امکان کاریابی وآموزش دادن درمسائل حرفه درپروژههای صنعتی برای آنها فراهم می شود.

دی پی آ/ رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

آگهی