″جنبش صلح ″ با اعزام نيروهاي رزمي آلمان به افغانستان مخالفت کرد | افغانستان | DW | 18.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

"جنبش صلح " با اعزام نيروهاي رزمي آلمان به افغانستان مخالفت کرد

سازمانهاي بزرگ صلح درالمان با توظيف احتمالي " نيروهاي مداخله سريع" ارتش آلمان درافغانستان مخالفت کردند.

یک تن از سربازان منسوب به واحدهای رزمی ارتش فدرال آلمان

یک تن از سربازان منسوب به واحدهای رزمی ارتش فدرال آلمان

اوتمار شتاين بيکر، سخنگوي "معاونت به صلح " به روزجمعه درآخن گفته است :" " اين يک گام بزرگ به سوي بن بست نظامي است. اين يک راه غلط است."

دگروال يورگن روزه؛ از اتحاديه افسران انتقادي ارتش فدرال آلمان موسوم به " دارمشدتر زيگنال " گفته است :" توظيف يک واحد رزمي آ لماني موجب وخامت وضع جنگي درافغانستان خواهد گرديد". اين افسرآلماني قبلاً با توظيف هواپيماهاي اکتشافي آلماني درافغانستان نيز مخالفت کرده بود. روزه گفته است که نمي توان يک جنبش چريکي را با ابزارنظامي ازميان برد. تجارب ويتنام وعراق نشان مي دهند که اقدامات نظامي چقدرمصيبت بارمي باشند.

معاونت به صلح متشکل از 43 سازمان صلح بزرگ بوده وبه کارشناسان درمورد راه حل غيرنظامي افغانستان مشورت مي دهد.

ارتش فدرال آلمان درنظر دارد تا ارزيابي نمايد که مطابق به تقاضاي ناتو ، حدود 250 سرباز را به افغانستان بفرستد تا به مثابه نيروهاي مداخله سريع درشمال افغانستان فعال باشند.