جلسه نمايندگان پارلمان آلمان در رابطه به افزايش نيروهاي آلماني به افغانستان | آلمان و جهان | DW | 10.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

جلسه نمايندگان پارلمان آلمان در رابطه به افزايش نيروهاي آلماني به افغانستان

وزيرخارجه آلمان دراين نشست گفت : دراستراتيژي جديد کمک ها از 230 ميليون يورو به 420 ميليون يورو افزايش مي بايد وبيشتر اين کمک ها به پروژه هاي ساختار زير بناي غيرنظامي درافغانستان به مصرف خواهد رسيد....."

انگلامرکل و گیدو وستروله

انگلامرکل و گیدو وستروله

امروز چهار شنبه 10 فبروري 2010 ميلادي طرح جديد استراتيژي دولت آلمان به منظور کسب حمايت اعضاي پارلمان مبني از افزايش نيروهاي بيشتر آلماني به افغانستان به بحث گرفته شد.

وزيرخارجه آلمان دراين نشست گفت : دراستراتيژي جديد کمک ها از 230 ميليون يورو به 420 ميليون يورو افزايش مي بايد وبيشتر اين کمک ها به پروژه هاي ساختار زير بناي غيرنظامي درافغانستان به مصرف خواهد رسيد. اعمار مکاتب بيشتر در شمال افغانستان، فرستادن آموزگاران آلماني بيشتر براي آموزس پليس افغان و سرعت بخشيدن در اين زمينه از اهداف مهم دولت آلمان خواهد بود ."

وزيرخارجه آلمان درارتباط به خروج نيروهاي اين کشور ازافغانستان، گفت: ما ازسال 2011 به اخراج تدريجي نيروهاي آلماني ازافغانستان آغازخواهيم نمود و اين پروسه تا سال هاي 2014 و 2015 ادامه خواهد داشت ."

اما وستروله از تاريخ دقيق و پايان خروج نيروهاي آلماني در افغانستان چيزي نگفت.

راين هارد بک، سخنگوي پارلماني حزب دموکرات مسيحي و مسوول بخش سياست دفاع اين حزب در پارلمان آلمان، با تاکيد بر روند بازسازي درافغانستان درباره ي استراتيژي آلمان گفت: "سه عنصري که کاملا نو نمي باشد درحقيقت همان استراتيژي موجود است که بايد تقويت و سرعت بيشتري به آن داده شود که ما کمک هاي خود را دوبرابر سازيم خصوصاً در پروژه هاي باز سازي غير نظامي و ما بايد به مردم اين احساس را بوجود آوريم که با پروژه هاي جديدي که روي دست داريم براي مردم زمينه هاي بهتر کار فراهم خواهد شد."

هارد بک درعين حال ازحکومت افغانستان خواست تا به مسووليت هايش توجه بيشت نمايد، او گفت: "به عقيده من بسيار مهم بنظر مي رسد که از دولت افغانستان انتظار آنرا داشته باشيم که دولت افغانستان وظيفه خود را در قسمت تحکيم پايدار ، بازسازي و به اصطلاح حکومتداري خوب، انجام دهد ."

آقاي فرانک والتر اشتاين ماير، وزير خارجه سابق آلمان و رييس فراکسيون حزب سوسيال دمکرات در پارلمان آلمان، گفت : "تلاش آلمان در باز سازي و تربيه پليس و ارتش ملي افغانستان و ساير پروژه هاي بازسازي در 8 سال گذشته در افغانستان خوب بوده، ولي کافي نبوده است که در اين زمينه سرعت بيشتري به آن داده خواهد شد ."

آقاي اشتاين ماير خاطرنشان کرد که اگر بدون فکر و بدون در نظرداشت شرايط موجود در افغانستان اين کشور را ترک کنيم وضعيت افغانستان به سال هاي 2001 ميلادي بر خواهد گشت.اشتاين مايربه صداي آلمان گفت: "ما مردم افغانستان را در چنين شرايط دشوار نمي توانيم تنها بگذاريم، ما به عنوان حزب سوسيال دموکرات برنامه امنيت و بازسازي را درافغانستان آغاز نموده ايم و تا حد امکان آن را ادامه خواهيم داد ."

آقاي کونيگ هاوس مسول بخش کميته دفاع حزب دمکرات آزاد آلمان درصحبت اختصاصي با صداي آلمان در رابطه به نقش پاکستان درقبال طالبان گفت : "پاکستان يک دولت مستقل است و ما تلاش مي کنيم با دولت پاکستان در اين رابطه جدي صحبت کنيم و بدين وسيله روي آنها تاثير گذار باشيم .پاکستان اين مشکلات را به خوبي ميداند و دراين زمينه طوري که اطلاع داريد فعال مي باشد و ازطرفي ما با آنها وارد مذاکره هستيم. آنها نيز مشکلات اقتصادي دارند که ما در اين زمينه با ايشان همکاري داريم ."

تمام اعضاي کابينه و نمايند گان پارلمان به علت مهم بودن بحث امروز پارلمان در جلسه حضور داشتند و اکثريت اعضاي پارلمان از طرح پيشنهادي دولت در قبال افغانستان حمايت نمودند .

فقط حزب چپ ها که مخالفت خود را با اين طرح آلمان در مورد افغانستان ابراز نموده خروج نيروهاي آلماني را از افغانستان در خواست نمودند .

آقاي گيدووستر وله وزير خارجه آلمان براي اولين بارازحضور نيروهاي آلماني در افغانستان نه تنها براي امنيت و بازسازي بلکه براي مبارزه مسلحانه عليه مخالفان مسلح دولت افغانستان سخن گفت .

محمود منجم زاده برلين آلمان

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی