جشنواره 60 امين سالروز تاسيس ناتو با شرکت سران کشورهاي عضو برگزار مي شود | آلمان و جهان | DW | 03.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

جشنواره 60 امين سالروز تاسيس ناتو با شرکت سران کشورهاي عضو برگزار مي شود

بارک اوباما ستارۀ بي رقيب اين جشن شصت سالگي ناتو است. او در اولين روز هاي مأموريتش نشان داد که در سياست امنيتي نسبت به جورج بوش رييس جمهور ماقبل خود مشي ديگري دارد. مثلاً در مناسبات با روسيه، او طرفدار رفع کشيدگي است.

بارک اوباما نمی کوشد برمتحدان فشاربیاورد تا حتماً سربازان بیشتری به افغانستان بفرستند

بارک اوباما نمی کوشد برمتحدان فشاربیاورد تا حتماً سربازان بیشتری به افغانستان بفرستند

"يکي از اهداف من جلوگيري از توسعۀ سلاح اتمي است. به گمان من اين مهم است که ايالات متحده يکجا با روسيه رهبري را درين راستا در دست بگيرند."

همچنان در افغانستان، که ناتو در آنجا بصورت نسبي مهمترين مأموريت را دارد، اوباما طرح هاي ديگري هم دارد. او در پهلوي اينکه ميخواهد رقم سربازانش را در افغانستان بيافزايد، بر فعاليت هاي غير نظامي درين کشور هم تأکيد ميورزد. حالا آلمان ديگر از جانب امريکاييان انتقاد نميشود که گويا از سهمگيري در جنگ شانه خالي ميکند. چنانکه فرانک والتر شتاين ماير وزير خارجۀ آلمان در کنفرانس بين المللي افغانستان در شهر هاگ هالند گفت:

"ثبات در افغانستان تنها زماني ممکن است که اين کشور از نگاه اقتصادي بتواند روي پاي خود بيايستد. ما در آينده پروژه هاي آبياري و زراعت را نيز شامل فعاليت هاي خود مي سازيم."

فرق ديگري که ميان اوباما و بوش وجود دارد اينست که رئيس جمهور کنوني ميخواهد در تحکيم ثبات در افغانستان دشمن سرسخت سابق خود ايران را سهيم گرداند. ايران هم وعده داد که کاملاً آماده است در مبارزه عليه مواد مخدر و در بازسازي افغانستان سهم بگيرد. اما چگونگي و وسعت اين همکاري تا کنون معلوم نيست.

مظاهره کنندگان مخالف اجلاس سران ناتو درشتراسبورگ

مظاهره کنندگان مخالف اجلاس سران ناتو درشتراسبورگ

شخصيت ديگر، و يا به اصطلاح ستارۀ دوم اجلاس ناتو، نيکولا سرکوزي رئيس جمهور فرانسه است. او براي عودت کشورش به پيمان ناتو مدت زيادي آمادگي ميگرفت. بازگشت فرانسه به پيمان ناتو هم در اجلاس کنوني جشن گرفته ميشود.

درين اجلاس يک سؤال ديگر هم به بحث گرفته ميشود، و آن موضوعي است که يک خبرنگار چندي قبل از جوزف بايدن معاون اوباما پرسيده بود:

"آيا شما انتظار داريد که اجلاس سران ناتو در مورد دبيرکل آيندۀ اين پيمان تصميم بگيرد؟ جو بايدن در پاسخ گفت:

"دبيرکل تصميم گرفته است که در مقامش بماند. نه شوخي کردم!"

کارگران ازترس بروزخشونتها شیشه های مغازه را تخته می گیرند

کارگران ازترس بروزخشونتها شیشه های مغازه را تخته می گیرند

ژاپ دهوهوپ سخفر که دورۀ مأموريتش به عنوان دبيرکل ناتو به پايان ميرسد، صبح امروز به راديوي آلمان گفت که در تربيه و آموزش پوليس افغانستان بايد فعاليت بيشتري صورت گيرد.

"آلمان کار هاي زيادي را درين راستا انجام ميدهد. شايد اين يکي از کار هاي باشد که من در آن موفقيت هاي زيادي را مي بينم. اين مصرف بسيار گزافي دارد. شايد بهتر باشد که نتنها ناتو، بلکه اتحاديۀ اروپا و کشور ها و سازمان هاي ديگر هم سهمي در آن بگيرند."

در مورد جانشين ژاپ دو هوپ سخفر در اجلاس کنوني سران ناتو تصميم اتخاذ خواهد شد.

کريستف هزلباخ/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی