1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
8 عکس
اقلیماقیانوسیه
۱۴۰۱ مرداد ۱۶, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%AC%DB%8C/g-62736163
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Afghanistan Kabul | Frauen Protestieren gegen Gewalt gegen Hazara

اقوام مختلف در کارزار «توقف نسل کشی هزاره» سهم گرفتند

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی