جزئیات قانون مهاجرت نیروی کاری مسلکی در آلمان | مهاجرت به اروپا | DW | 24.05.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

جزئیات قانون مهاجرت نیروی کاری مسلکی در آلمان

درآغازماه می حکومت فدرال آلمان طرح مسوده جلب کارگران حرفه یی ازکشورهای غیراز اتحادیه اروپا را به پارلمان فدرال این کشور ارائه کرد. درگفتگو ها برسرطرح مسوده مذکورکه برای نخستین بار درپارلمان فدرال به بحث گرفته شد، در زمینه مسایلی به شمول "قانون مهاجرت نیروی کاری مسلکی"، "استراتژی حکومت فدرال آلمان برای جلب افراد مسلکی" و نیز طرح حکومت در مورد ارائه برگه «تحملی» حین آموزش و اشتغال" گفتگوصورت گرفت.

ویدیو را ببینید 05:28