جرگه مشورتی صلح درآستانه پایان یافتن | افغانستان | DW | 04.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

جرگه مشورتی صلح درآستانه پایان یافتن

درآخرین روز جرگه صلح درکابل، شرکت کنندگان درگروههای 28 گانه نتایج مباحثات شان را درمجمع عمومی درحضور 1600 تن ازنمایندگان مطرح می کنند.

کرزی به هنگام سخنرانی افتتاحیه اش دراین جرگه از طالبان تقاضا کرد تا سلاحهای شان را به زمین بگذارند

کرزی به هنگام سخنرانی افتتاحیه اش دراین جرگه از طالبان تقاضا کرد تا سلاحهای شان را به زمین بگذارند

دربعد از ظهر، برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان ورئیس جرگه مشورتی صلح فیصله نامه ای را اعلام می کند و با این فیصله نامه اش ازتمام مردم افغانستان می خواهد تا به حکومت افغانستان راهی نشان بدهند که به پایان جنگ با طالبان بیانجامد. درپایان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی ای ایراد می کند.

جرگه مشورتی صلح متشکل ازسران اقوام وسیاسیون افغانستان است وازجانب رئیس جمهور افغانستان دعوت شده است. این جرگه از روزچهارشنبه بدینسو به کارش ادامه داده است. قیام الدین کشاف معاون رئیس جرگه مشورتی صلح به روزپنجشنبه گفته است که درکنارسایرموضوعات ، گروههای کاری این جرگه درمورد ایجاد وزارت خانه ای که کارمذاکرات با شورشیان را همآهنگ سازد، مذاکره کرده اند.

همچنان آزاد ساختن طالبان اززندانها به مثابه یک « علامت حسن نیت» مطرح شده است.

طالبان با جدیت جرگه مشورتی صلح را رد کرده اند. آنها به هنگام افتتاح جرگه به روز چهارشنبه با شلیک راکت و حمله انتحاری این مخالفت را ابراز کردند. یکی ازاین راکتها در 150 متری محل برگزاری جرگه اصابت کرد. درروزپایانی جرگه نیز درشهر کابل تدابیراکید امنیتی برپا است.

کرزی به هنگام سخنرانی افتتاحیه اش دراین جرگه دربرابر نمایندگان از طالبان تقاضا کرد تا سلاحهای شان را به زمین بگذارند. کرزی درسخنانش گفت : هزارن تن ازشورشیان دشمنان افغانستان نیستند، « بلکه مثل من وشما آدمهای عادی استند» کرزی مذاکره با سازمان تروریستی القاعده را رد کرد. کرزی این پیشنهاد طالبان را که قبل ازمذاکرات صلح باید نیروهای خارجی افغانستان را ترک بگویند، مجدداً رد کرد. کرزی آشتی با طالبان را مهمترین وظیفه دور دوم کارش خواند.

دی پی آ / رسول رحیم

ویراستار: رتبیل شامل آهنگ

آگهی