جرگهی صلح؛ امیدواریها و مخالفتها | افغانستان | DW | 25.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

جرگهی صلح؛ امیدواریها و مخالفتها

در پی نگرانیهایی که از سوی برخی نمایندگان در مورد وجههی حقوقی تصمیمهای جرگهی صلح ابراز میشد، حکومت میگوید که تصمیمهای این جرگه، الزامیت حقوقی ندارد.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان

وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور امروز، سه شنبه، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: "از نقطه نظر قانونی، چون جرگهی مشورتی است، الزامیت حقوقی ندارد و تا جایی که موضوع الزامیت حقوقی تصامیم این جرگه (مطرح) است، طبیعی است که نهادهای حقوقی و نهادهای دولتی افغانستان در قسمت این که چطور میشود که باز به تصامیم جرگه الزامیت حقوقی بخشیده شود، کار خود را میکنند. یک نظامی وجود دارد در افغانستان که این کار را بکند".

این درحالی است که اپوزیسیون حکومت میگوید جرگهی مشورتی صلح، ملی نیست و اعضای آن توسط حکومت، گزینش شده اند.

فاضل سانچارکی، سخنگوی ایتلاف ملی تغییر و امید امروز در یک کفنرانس خبری در کابل گفت: "ایتلاف ملی تغییر و امید که بیش از 32 درصد آرای مردم افغانستان را به دست آورد و نقش بارزی دارد در این زمینه، (در جرگهی صلح) حضور ندارد. به این خاطر فیصلههای جرگه از نظر ما اعتبار ندارد و ما در این جرگه، اشتراک نخواهیم کرد". سانچارکی افزود که ایتلاف به رهبری داکتر عبدالله، دراین جرگه دعوت نشده است، و اگر بخواهند هم در آن شرکت نمیکند.

سانچارکی با اشاره به معضل کوچیها و نیز تنشهایی که میان ولسی جرگه و حکومت جریان دارد، و جرگهی صلحی که هفتهی آینده برگزار میشود، گفت رییس جمهور در پی ایتلاف با "برخی از حلقههای گروههای مخالف" است و در این میان، دموکراسی قربانی خواهد شد.

سانچارکی افزود که این یک مسالهی خطر است: "این یک خطر بسیار پیچیده و یک هشداری است که باید مردم ما، جامعهی مدنی، احزاب سیاسی و رسانههای ما، متوجه قربانی شدن دموکراسی و بازگشت دیکتاتوری دیکتاتوری در افغانستان، باشند".

سخنگوی رییس جمهور در این مورد میگوید: "بحث قبل از وقت روی این که آیا این جرگه موثر خواهد بود یا نخواهد بود، و آیا این به معنای ایتلاف با کسی است یا نیست، من فکر میکنم که همین آرای مردم افغانستان را که قرار است آنها در جرگه آن را تمثیل بکنند، قبل از وقت زیر سوال بردن است".

جرگهی مشورتی صلح، در یک فضای تنش آلود برگزار میشود: بیشتر از 45 نمایندهی ولسی جرگه گفته اند که در صورتی حکومت به درخواستهای ولسی جرگه پاسخ مثبت ندهد، در جرگهی صلح شرکت نمیکنند. نمایندگان مردم هزاره نیز گفته اند تا مشکل کوچیها و مردم روستانشین به صورت بنیادی حل نگردد، در جرگهی صلح شرکت نمیکنند. اپوزیسیون حکومت نیز میگوید که در این جرگه دعوت نشده اند و در آن شرکت نمیکنند.

فاروق وردک، وزیر معارف و رییس کمیسیون برگزاری جرگهی مشورتی صلح روز گذشته گفت اگر نمایندگان از شرکت در جرگهی صلح انکار کنند، در مقابل موکلین خود قرار میگیرند: "اگر انکار بکنند، باز در مقابل کسانی که برای شان رای داده به خاطر این جرگه، برای آوردن صلح و صفا در وطن و برای آوردن صلح و آرامی برای موکلین اعضای محترم پارلمان است. من گمان نکنم که هیچ افغان، هیچ افغان در راه آوردن صلح از تب و تلاش خود دریغ بورزد. من قطعا باورم نمیآید".

با این وجود، وحید عمر افزود که جرگهی صلح، از مردم افغانستان نمایندگی میکند: "اگر از کدام ایتلافی کدام فردی دعوت نشده، من فکر میکنم این آنقدر بسیار مهم هم نیست. ولی تلاش خواهد تا این که به هر اندازهای که امکان دارد، این جرگه در حدود شانزده صد نفر عضو دارد و تمام افغانها در این حضور نخواهند داشت و کسانی حضور خواهند داشت تا بتوانند حد اعظم از افغانها و از اقشار و اصناف مختلف افغانستان نمایندگی کرده بتوانند".

مسوولان حکومتی میگویند که در جرگهی صلح که در دوازدهم جوزا برگزار میشود، سهم زنان افزایش یافته و بیست درصد اشتراک کنندگان را زنان تشکیل میدهند. پیش از این، سی زن "سرشناس" برای اشتراک در این جرگه، در نظر گرفته شده بودند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی