جريان راي دهي در ولايت قندز | افغانستان | DW | 20.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

جريان راي دهي در ولايت قندز

حضور با شندگان قندز در راي گيري، باوجود تهديد هاي طالبان در خور توجه بوده است، چنانچه تعدادي زياد ي مردم از نقاط دور دست به مراکز راي دهي به شهر قندز مراجعه نمودند.

يكي از حوزه هاي انتخاباتي در قندز

يكي از حوزه هاي انتخاباتي در قندز

انتخابات در ولايت قندز با بيم واميد ها بر گزار شد. دقيقاً به ساعت 7 صبح مراکز ومحلات راي دهي باز شدند ومردم به سوي صندوق هاي راي شتافتند.

با وجود تدابير شديد امنيتي که در شهر کندز اتخاذ شده است و مراکز راي دهي شديداً تحت مراقبت پليس، ارتش ونيرو هاي آ يساف قراردارد، در طول روز چند مرتبه شهر قندز مورد حمله موشکي قرارگرفت. طي اين حملات به کسي آ سيب نرسيده ا ست، اما مردم تاحدي هراسان به نظر مي رسيدند. اين در حالي است که يک روز قبل از برگزاري انتخابات نيز دو موشک به شهر قندز در نزديکي تصدي سپين زر اصابت کرد.

يكي از حوزه هاي انتخاباتي

يكي از حوزه هاي انتخاباتي

با وجود اين حملات موشکي، مردم به پاي صندق هاي راي رفتند. در شهر تدابير شديد امنيتي اتخاذ شده است، از جمله از عبور ومرور وسايط نقليه شخصي در نرديکي مراکز راي دهي توسط پليس جلوگيري مي شود.

تعدادي از ناظرين از جريان راي دهي مراقبت و نظارت مي كردند. به خصوص حضور ناظرين ”فيفا” يا ”بنياد انتخا بات آزاد وعادلانه افغانستان” در مراکز راي دهي خيلي محسوس بوده است. شماري از رسانه ها نيز جريان انتخابات را تحت پوشش خود قراردادند.

حضور با شندگان قندز در راي گيري، باوجود تهديد هاي طالبان درخور توجه بوده است، چنانچه تعدادي زياد ي مردم از نقاط دور دست، از جا هايي که مراکز راي دهي در آ نجا ها بنا بر مشکلات امنيتي گشوده نشده بود، به مراکز راي دهي به شهر قندز مراجعه نمودند. مردم در ابتدا دسته دسته به مراکز راي دهي مي آمدند، اما بعد از حملات موشکي، به تدريج اما پيوسته راي خود را به صندوق ها ريختند.

يك صف راي دهندگان در قندز

يك صف راي دهندگان در قندز

مردم از پروسه راي دهي راضي به نظر مي رسند. آ قاي محمد خليل يک تن از شهروندان قندز که در محل راي دهي ليسه مولوي سراج الدين حضوردارد، مي گويد که پروسه راي دهي به صورت شفاف پيش رفته و وي کدام مشکل خاصي را مشاهده نکرده است.

حضور زنان درين دور انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي نسبت به دور قبل کم رنگ تر به نظر مي رسد. با آ نکه در شهر قندز تعداد زياد آ ن ها پاي صندوق هاي راي آ مده اند؛ اما به نظر مي رسد که در مناطق دور دست ومخصوصاً در بعضي ولسوالي زنان نتوانسته باشند در پروسه راي دهي اشتراک نمايند. خانم مرضيه يک تن از شهروندان قندز كه به مرکز راي دهي در ليسه بي بي خديجه الکبرا آمده بود، مي گويد که من به خود انتخابات راي مي دهم. به نظر من تمام زنان بايد درين پروسه اشتراک نمايند.

کندز/ محمد صابر يوسفي

ويراستار:مبلغ