جای قالین وطنی را قالین خارجی می گیرد | افغانستان | DW | 28.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

جای قالین وطنی را قالین خارجی می گیرد

توليد کنندگان وصادر کنندگان قالين صفحات شمال افغانستان از واردات قالين هاي خارجي در کشورشکايت دارند.

توليد کنندگان قالين افغاني مي گويند، ورود قالين هاي ايراني با کيفيت نازل که به قيمت نسبتاً ارزان تر به فروش مي رسند، اقتصاد مولدين قالين افغاني را به شکست مواجه مي نمايد

توليد کنندگان قالين افغاني مي گويند، ورود قالين هاي ايراني با کيفيت نازل که به قيمت نسبتاً ارزان تر به فروش مي رسند، اقتصاد مولدين قالين افغاني را به شکست مواجه مي نمايد

توليد کنندگان وصادرکنندگان قالين در شهر مزار شريف مي گويند، واردات قالين هاي ايراني وترکي درافغانستان باعث کاهش درفروش قالين وگليم اين کشور شده است. آنها نگران اند که

اگر وضع همين طور ادامه يابد وتوليدات داخلي به فروش نرسند، توليد کنندگان به تدريج از اين شغل دست مي کشند و به اين ترتيب به زودي صنايع ظريف دستي قالين بافي افغانستان که درجهان ازشهرت عالي، برخورداراست سقوط خواهند کرد.

عبدالستار بيگ زاده رييس اتحاديه توليد کنندگان وصادرکنندگان قالين حوزه شمال افغانستان در اين مورد به راديوديچه وله (صداي آلمان) گفت:

"آينده قالين افغانستان رو به خرابي است، توليد کنندگان ازوضع موجود رنج مي کشند وهرگاه وضع بهبود نيابد، مايوس مي شوند وازحرفه قالين بافي دست مي کشند يا به ايران مي روند ويا به پاکستان. ودر زمينه مايوس کردن مردم کمپاين جريان دارد، درآخرين تحليل صنعت قالين در افغانستان شکست مي خورد."

بيگ زاده به ادامه گفت، هر روز 2 تا 3 موترقالين ايراني وارد شهرمزارشريف مي شود ودراين شهر به فروش مي رسند. تا چند سال قبل نزديک به 40 دوکان قالين فروشي دراين شهر وجود داشت اما حالا حدود 10 دوکان قالين فروشي باقي مانده است، بسياري به خريد و فروش قالين هاي ايراني وترکي روي آورده اند. آقاي بيگ زاده علاوه کرد:

" به مقامات از ناحيه خطراتي که قالين افغانستان را به شکست مواجه نموده است، شکايت نمودم، اما کسي به آن توجه نکرد وفعلاً قالين افغانستان رو بشکست است و دردستگاه حکومت کساني ماهرانه جا بجا شده اند که نه درفکرآينده قالين هستند ونه در فکرسرنوشت آينده مولدين آن، اين افراد فقط در فکرگرفتن پول هستند نه درفکرآينده کشور."

توليد کنندگان قالين افغاني مي گويند، ورود قالين هاي بي کيفيت ايراني که به قيمت نسبتاً نازل تر به فروش رسانيده مي رسند، اقتصاد مولدين قالين افغاني را به شکست مواجه مي نمايد ولقمه نان آنان را که از طريق بافت وفروش قالين بدست مي آاورند از دست شان مي گيرد. عبدالرسول تاج زاده يکتن از مولدين قالين افغاني در شهرمزارشريف، دراين مورد به صداي آلمان گفت:

" واردات قالين هاي خارجي ايراني وترکي به اقتصاد خانواده هاي که مصروف اين شغل هستند، صدمه مي زند. وقتي که قالين بي کيفيت وارد شد، ارزان به فروش مي رسد وقالين هاي افغاني که اندکي قيمت شان بالا است، به فروش نمي رسد ومردم از اين جهت کار خود را از دست مي دهند."

آينده قالين افغانستان رو به خرابي است، توليد کنندگان ازوضع موجود رنج مي کشند وهرگاه وضع بهبود نيابد، مايوس مي شوند ...

"آينده قالين افغانستان رو به خرابي است، توليد کنندگان ازوضع موجود رنج مي کشند وهرگاه وضع بهبود نيابد، مايوس مي شوند ..."

درمورد شکايت مولدين قالين افغاني، نسبت به واردات قالين خارجي به اين ولايت از عبدالوکيل متوکل مدير عامل رياست اتاق هاي تجارت بلخ سوال شد. او به صداي آلمان گفت:

" به همه معلوم است که سياست اقتصادي افغانستان سياست بازارآزاد است. دراين سياست رقابت آزاد است، مولدين قالين افغاني مي توانند با واردات خارجي به رقابت ببردازند وهرگاه به خواسته هاي مردم پاسخ بدهند مي توانند بازار را در انحصار خود در آورند."

توليد کنندگان قالين افغاني مي گويند يکي از دلايلي که مردم کشورما بيشتر قالين هاي خارجي را نسبت به قالين افغاني مي خرند، اين است که فکر مي کنند قيمت قالين افغاني بلند است، درحالي که نوع پايين تر قالين هاي افغاني با قيمت قالين هاي ايراني تفاوت چنداني ندارد. به گفته آنها قالين هاي خارجي که به افغانستان وارد مي شوند، با مواد گازي بافته مي شوند و بهترين قالين ايراني بيشتر از 5سال دوام ندارد، در حاليکه از قالين افغاني مي توان تا 30 سال استفاده کرد.

در خور ذکر است، قالين هاي ايراني و ترکي که وارد بازار هاي افغانستان مي شوند، توسط ماشين به سهولت و در مان کمي بافته ساخته مي شوند، اما قا لين افغانستان بارنج فراوان با دستان مردم محل بافته مي شوند و از ظرافت وزيبايي خاصي برخوردارهستند. قالين افعانستان از شهرت جهاني برخوردار است و از اقلام مهم صادراتي افغانستان محسوب مي شود.

به نظرآگاهان اقتصادي، افغانستان در شرايط کنوني به يک کشور مصرفي وبازار فروش اجناس خارجي مبدل شده است و توليدکنندگان کشور توانايي رقابت با شرکت هاي بزرگ توليدکنندگان خارجي را ندارند. اين وضعيت قبل از همه صنايع دستي قالين بافي کشور را به خطر از ميان رفتن مواجه ساخته است.

نبي اثير، مزار شريف

ويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی