جاپان با قطع مواد سوخت رساني به امريکا 5 مليارد دالربه افغانستان کمک مي کند | افغانستان | DW | 15.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

جاپان با قطع مواد سوخت رساني به امريکا 5 مليارد دالربه افغانستان کمک مي کند

به روزجمعه جاپان ماموريت مواد سوخت رساني براي عمليات نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا درافغانستان را دربحرهند که ازطريق کشتيها صورت مي گرفت، پايان داد.

یوکیو هاتویاما نخست وزیرجاپان ازسوسیال دموکراتهای مخالف جنگ است ونمی خواهد به افغانستان سرباز بفرستد

یوکیو هاتویاما نخست وزیرجاپان ازسوسیال دموکراتهای مخالف جنگ است ونمی خواهد به افغانستان سرباز بفرستد

ماموريت مواد سوخت رساني جاپان براي نيروهاي امريکايي درجنگ افغانستان که درسال 2001 ميلادي شروع شده بود، پس از روي کارآمدن حکومت چپ ميانه درجاپان که خواهان تجديد نظر دربرخي ازمسائل درروابط ميان جاپان و امريکا است، پايان يافت.

با اين اقدام حکومت نخست وزير "يوکيوهاتو ياما" که چهار ماه پيش جانشين حکومت محافظه کار شد، مي خواهد به ادعاي خود جامه عمل بپوشاند که ديگرقصد ندارد مناسبات فرمانبردارانه با ايالات متحده امريکا داشته باشد.

اين حادثه فقط چند روز پيش ازآن صورت مي گيرد که واشنگتن وتوکيو پنجاهمين سالگرد امضاي اتحاد امنيتي بين دوکشور را تذکار مي کنند. اين مناسبات امنيتي به دليل جابه جايي پايگاه امريکا درجزيره "اوکيناوا" واقع درجنوب جاپان دچار تنش مي باشد.

"توشيمي کيتساوا"، وزيردفاع جاپان به دوکشتي جاپاني و 340 تن عمله آن دستور داده است که بعد از هشت سال کمک به تهيه نفت وآب به قايقهايي که به نيروهاي بين المللي درافغانستان امداد رساني مي کنند، دوباره به جاپان برگردند.

يک سخنگوي وزارت دفاع جاپان گفته است:" وزيردفاع به قوماندان بحريه جاپاني امروز دستور داد تافعاليت رساندن مواد سوخت را دربحر هند به ساعت 12 ظهر 15 ام جنوري پايان داده وسربازان را به کشور اعزام بکند".

دوکشتی جاپانی دربحرهند به قایقهای امریکایی که درجنگ افغانستان کمک می کنند، مواد سوخت می رساند

دوکشتی جاپانی دربحرهند به قایقهای امریکایی که درجنگ افغانستان کمک می کنند، مواد سوخت می رساند

"کيتاساوا" به قوماندان عمله اي که براي رساندن مواد سوخت توظيف بود ازطريق يک کنفرانس تلفوني گفته است:" ازحمله تروريستي يازدهم سپتمبر بدينسو شما درخط مقدم فعاليتهاي ضد ترور جاپان فعاليت مي کنيد. شما افتخار اين کشور ايد".

هاتو ياما نخست وزيرجاپان ، ضمن اعلاميه اي " احترام خالصانه و خرسندي خود را به آن پرسونل دفاع ازخود که با نشان دادن روحيات وانضباط قوي درشرايط سخت و دور ازوطن وظايف شان را انجام داده اند" ابراز کرد.

نخست وزيرجاپان افزوده است:" کشورما به تعهد خود نسبت به اقدامات بين المللي ضد تروريسم بطور مثبت وبه ابتکار خود ما جهت کمک به صلح وثبات جامعه بين المللي که به سود ما است، ادامه مي دهد".

نخست وزير جاپان وعده کرده است که با پايان يافتن ماموريت سوخت رساني ، جاپان مبلغ پنج مليارد دالرکمک را به افغانستان اختصاص مي دهد . اين پول درپنج سال ديگر براي بازسازي کشور جنگزده افغانستان داده مي شود.

حکومت ائتلافي اي که هاتوياما درراس آن قرار دارد عمدتاً متشکل ازسوسيال دموکراتهاي شديداً پاسيفيست يا مخالف جنگ مي باشند. هاتو ياما تاکيد کرده است که جاپان به افغانستان سرباز نمي فرستد.

قانون اساسي بعد ازجنگ جهاني دوم جاپان که جداً يک قانون اساسي ضد جنگ يا پاسيفيستي مي باشد، به جاپان اجازه نمي دهد درخارج ازکشور سربازانش را براي جنگيدن بفرستد. با اينهم جاپان سربازانش را درعمليات پاسداري ازصلح و عمليات نظامي مانند ماموريت درعراق وجاهاي ديگر توظيف کرده است.

درسال 1951 معاهد صلح بین ایالات متحده امریکا وجاپان امضا شد. جاپان نزدیکترین متحد امنیتی ایالات متحده امریکا است

درسال 1951 معاهد صلح بین ایالات متحده امریکا وجاپان امضا شد. جاپان نزدیکترین متحد امنیتی ایالات متحده امریکا است

مناسبات جاپان وايالات متحده امريکا، اين مهمترين متحد امنيتي اش درمورد پايگاه جزيره "اوکيناوا" که دريک منطقه تحت الحاره اي قرار دارد ودر آن نصف قواي 47000 نفري امريکا مستقرمي باشند، دچارتنش شده است.

هردو کشور درسال 2006 توافق کرده بودند که ايستگاه هوايي نيروهاي دريايي امريکا موسوم به " فيوتنما" ازمحل موجود آن که بسيار پرجمعيت است تاسال 2010 به يک منطقه آرامتر انتقال داده شود. اما حال حکومت هوتوياما دراين معامله مي خواهد تجديد نظرکند.

ازآنجايي که اين منطقه درجنگ جهاني دوم شاهد صحنه هاي خونيني بوده است ، بسياري ازساکنان محل به دليل سروصداي هواپيماها، آلودگي هوا وجرايمي که سربازان امريکايي مرتکب مي شوند، مخالف حضور نيروهاي امريکايي دراين جزيره مي باشند.

حکومت هاتو ياما گفته است که تاماه مي، مي خواهد محلي را پيدا کند که پايگاه بدانجا منتقل گردد، به شمول محلي خارج ازاوکيناوا وحتا به کلي بيرون ساختن اين پايگاه ازجاپان و انتقال دادن آن واشنگتن.

هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا بر کاتسيوا اوکادا وزيرخارجه جاپان فشار وارد کرده است تا جاپان برپيمان اصلي درمورد انتقال پايگاه وفادار بماند، اما درمذاکراتي که بين اين دو در هاوايي صورت گرفت، جاپان درزمينه کدام تعهدي نکرده است.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی