جاپان اميدوار است کمکهايش به شکل موثر مصرف شود | افغانستان | DW | 20.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

جاپان اميدوار است کمکهايش به شکل موثر مصرف شود

جاپان ابراز اميدواري ميکند که کمکهايش به افغانستان، به شکل موثر به مصرف برسد و بتواند مشکلات مردم افغانستان را کاهش دهد. فساد گسترده اداري نگراني اصلي کشورهاي کمککننده به شمار ميرود.

اخيرا جاپان کمک پولي 422 ميليون دالري را به افغانستان اعلام نمود

اخيرا جاپان کمک پولي 422 ميليون دالري را به افغانستان اعلام نمود

اخيرا جاپان کمک پولي 422 ميليون دالري را به افغانستان اعلام نمود. اين کمک جاپان از طريق نهادهاي ملل متحد و در بخشهاي امنيت، ادغام مجدد، توسعه روستايي و نيازهاي اوليه انساني مصرف ميشود.

شيگيو گي هيروکي، سفير جاپان در کابل ميگويد :«من صادقانه اميدوارم که اين بسته کمکهاي جديد جاپان در بازگرداندن ثبات، توسعه پايدار و بهبود زندگي مردم افغانستان نقش مثبت ايفا نمايد».

اين کمک جاپان توسط برنامه توسعهاي ملل متحد (يو ان دي پي)، سازمان حمايت اطفال ملل متحد (يونيسف) و کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان (يو ان ايچ سي آر) در بخشهاي مختلف مصرف ميشوند.

هيروکي افزود: «من افتخار دارم که نماينده دوستي ميان افغانستان و جاپان ميباشم. در همين زمينه حکومت جاپان فيصله نمود که براي ثبات افغانستان کمک بيشتر نمايد و از بودجه ضميمهاي خويش مبلغ 422 ميليون دالر را کمک نمايد».

در همين حال، پيتر کراولي، رييس يونيسف در افغانستان، کمکهاي جاپان به افغانستان را مفيد و موثر خواند. او گفت :«کمکهاي جاپان براي برنامههاي مختلف ملل متحد نسبت به همه ملتهاي کمک کننده ملل متحد برجسته و بيشتر ميباشد».

وي اضافه نمود: «جاپان يکي از کمک کنندههاي يونيسف است که همکاريهاي يونيسف با حکومت افغانستان را تمويل ميکند. مجموع کمکهاي جاپان (به يونيسف) از سال 2001 به اين طرف به 115 ميليون دالر بالغ گرديده و در سال جاري کمکهاي جاپان به يونيسف در افغانستان به بيش از 26.5 ميليون دالر ميرسد».

کراولي باور دارد که شرايط در افغانستان چالش برانگيز ميباشد و شرايط دشوار کمک به افغانستان را نيز دشوار ساخته است. ولي وي توسعه بخش معارف و به خصوص گسترش آموزش و پرورش دختران را قابل ستايش ميداند.

به گفته وي مورد ديگري که با کمک يونيسف بهبود يافته، حفط الصحه و آب آشاميدني است. به قول او يونيسف توانسته است که براي تعداد زيادي از مکاتب افغانستان آب آشاميدني صحي را فراهم نمايد.

مردم افغانستان نيز به کمکهايي که به افغانستان ميشود، به ديده قدر نگريسته، و تعدادي ميگويند که جاپان صادقانه و به خاطر توسعه افغانستان کمک مينمايد.

مشتاق احمد احمدي، يک باشنده شهر کابل ميگويد: «من ميخواهم از جاپان تشکر نمايم که جاپان تنها کشوري است که در ميان تمام دونرهاي افغانستان در بخش هاي توسعهاي و صحت صادقانه کمک ميکند. کمکهاي جاپان نسبت به کشورهاي غربي خيلي خوب است؛ يعني کشورهاي غربي به بخشهايي کمک ميکنند که فايده خود شان باشد، اما کمکهاي جاپان نسبت به آنان خوب است».

گزارشگر: امين بهراد، کابل

ويراستار: عارف فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی