جاي ملا داد الله را برادرش گرفت | مصاحبه ها | DW | 14.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

جاي ملا داد الله را برادرش گرفت

ملا محمد عمررهبرگروه طالبان به روزدوشنبه اعتراف نمود که ملا دادالله قرمانده نظامي طالبان کشته شده است وجايش را ملا بخت محمد برادرجوانتروي گرفته است.

تصویرملادادالله ازروی ویدیویی که به تاریخ 29 اپریل امسال انتشاریافت

تصویرملادادالله ازروی ویدیویی که به تاریخ 29 اپریل امسال انتشاریافت

يوسف احمدي سخنگوي طالبان گفته است :

" ملا داد الله پيش ازآنکه کشته شود، يک روزتمام براي 24 ساعت عليه نيروهاي ناتو وافغانستان جنگيده بود." اوگفته است که روزاول ازکشته شدنش نمي فهميدند، بعداً موضوع را دانستند.

گلب الدين حکمتيارجنگسالارديگرکه عليه حکومت افغانستان مي جنگد، بنابه گزارش آژانس فرانس پرس مراتب تسليت خود را نسبت به کشته شدن دادالله ابرازداشته است.

يوسف احمدي سخنگوي طالبان تهديد نموده است درصورتي که جسد ملا دادالله برگردانده نشود، آنها دست به عمل بالمثل خواهند زد. اوگفته است :

"هرگاه حکومت جسد ملا دادالله را با احترام بازپس ندهد ، ما درآينده عين رويه را با اجساد سربازان حکومت وآن اعضاي حکومت که دستگيرشوند، به عمل مي آوريم ."

آگهی