جامعه شناس معروف آلمان، داهريندورف درگذشت | آلمان و جهان | DW | 19.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

جامعه شناس معروف آلمان، داهريندورف درگذشت

رالف داهريندورف در اول مي سال ۱۹۲۹ در شهر هامبورگ به دنيا آمد. پدرش عضو حزب سوسيال دموكرات آلمان بود. داهريندورف خود در دهه ي شصت فعالانه به سياست رو آورد

داهريندورف به وسيله ي جر و بحث با رودي دوتچكه (Rudi Dutschke)، قهرمان جنبش دانشجويي ۱۹۶۸ شهرت يافت

داهريندورف به وسيله ي جر و بحث با رودي دوتچكه (Rudi Dutschke)، قهرمان جنبش دانشجويي ۱۹۶۸ شهرت يافت

داهريندورف خود در دهه ي شصت فعالانه به سياست رو آورد و عضويت حزب ليبرال آلمان (FDP) را پذيرفت. او در نيمه دهه ي هفتاد مراحل بالاي اكادميك را در جامعه شناسي اقتصادي در بريتانيا پيمود.

او قبلاَ در شهر زادگاهش هامبورگ در رشته ي فلسفه وزبان شناسي كلاسيك تحصيل كرده بود. داهريندورف رساله ي دكترايش را در سال ۱۹۵۲ با عنوان ”مفهوم عدالت در انديشه ي كارل ماركس” نوشت و در سال ۱۹۵۷ بار ديگر رساله ي دكتراي دومي اش را، اين بار در رشته ي جامعه شناسي در دانشگاه لندن ” School of Economics” نوشت. عنوان اين رساله دكتراي دومي او ”طبقات اجتماعي و منازعات طبقاتي در جامعه ي صنعتي” بود. او از سال ۱۹۵۸ به بعد به عنوان پروفيسور در جامعه شناسي در اكادمي هامبورگ در اقتصاد همگاني به تدريس آغاز كرد.

داهريندورف به وسيله ي جر و بحث با رودي دوتچكه (Rudi Dutschke)، قهرمان جنبش دانشجويي ۱۹۶۸ شهرت يافت. او در همين سال در نشست جامعه شناسان در شهر فرانكفورت‌، شك و ترديد خود را در باره رويكرد هاي نظري خود يقين پندارانه اين جنبش چنين بيان كرد:

”به يك مفهوم، به نظرمن يكي از ديدگاه هاي آن ها، يعني تحليل يقيني كليت تكامل اجتماعي، به يك جهان ايستا تعلق دارد. آن ها اين استايي جهان را دوچند مي سازند. اين تحليلي است كه خواهان ”تغيير كلي و يا هيچ تغييري” است. و آنجا كه كسي خواهان ”تغيير كلي و يا هيچ تغييري” باشد، در واقع غالباَ ”هيچ تغييري” رخ نمي دهد.”

در مراحل موفقيت هاي سياسي اش، او در سال هاي ۱۹۶۸/۱۹۶۹ نماينده در پارلمان ايالتي بادن– ورتيمبرگ وسپس نماينده در پارلمان كشور بود. او در آغاز حكومت ويلي برانت، همزمان منشي دولتي وزير خارجه و بعد رييس پارلمان، والتر شيل بود. اما داهريندورف خيلي زود در همان سال ۱۹۷۰ به عنوان كميسار در امور روابط خارجي و تجارت خارجي در كميسيون جامعه اروپايي به بروكسل رفت، جاي كه او كار در امور تحقيقات، علم و آموزش را به عهده گرفت.

داهريندورف بعد از مشغوليت ها در امور سياسي در آلمان و بروكسل ‌در سال ۱۹۷۴ بار ديگر به فعاليت در مسايل علمي رو آورد. او مدت ده سال مدير دانشگاه لندن ” School of Economics” بود. او بعد از تدريس در دانشگاه امريكايي آلماني كونستنس كه در تاسيس آن سهم داشت، در سال ۱۹۸۷ به بريتانيا برگشت. او از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ مدير دانشگاه اكسفورد ” St. Antony’s College” بود.

داهريندورف در لندن در دهه هشتاد، شهروندي بريتانيا را به دست آورد و بعد عضو حزب انگيسي ليبرال دموكرات شد. در سال ۱۹۸۲ از طرف ملكه اليزابت دوم لقب سر (Sir) را كمايي كرد. او در سال ۱۹۹۳ مقام اشرافيت را با كرسي دايمي در مجلس اعيان بريتانيا نيز به دست آورد. اوهمزمان در آلمان نيز به فعاليت در مركز علمي برلين در امور تحقيقات اجتماعي مشغول بود.

داهريندورف به روز سه شنبه در شهر كلن آلمان در اثر بيماري سرطان در گذشت.

فوك/ مبلغ ويراستار: آهنگ