ثروتمندان درآلمان ثروتمند تر می شوند | آلمان و جهان | DW | 19.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ثروتمندان درآلمان ثروتمند تر می شوند

دریک گزارش تازه گفته شده است که با استفاده نا متناسب ثروتمندان از افزایش ثروت در آلمان ، نا برابری اقتصادی در این کشور به طور فزاینده ای گسترش می یابد. کاهش دارایی های دولت و ملکیت های عامه نیز نگران کننده می باشند.

در مقاله ای که در روزنامه " زود دویچه سایتونگ" انتشار یافته است، گفته می شود که ارزش بخش خصوصی طی 20 سال، بیش از دو چند گردیده است و از 4.6 هزار میلیارد یورو ( 6 هزار میلیارد دالر) درسال 1992 به قریب 10 هزار میلیارد یورو درسال 2012 افزایش یافته است.

اختلاف بین غنی و فقیر

مردمی که در ردیف پایین درامد قرار دارند و تمام روز کار می کنند، به علت تورم پولی درامد واقعی آنها رو به کاهش بوده است.

مردمی که در ردیف پایین درامد قرار دارند و تمام روز کار می کنند، به علت تورم پولی درامد واقعی آنها رو به کاهش بوده است.

این روزنامه از روی یک پیش نویس « گزارش فقر و غنا در آلمان » که توسط وزارت کار این کشور تهیه شده است و قرار است به زودی انتشار یابد، این اطلاعات را در دسترس عامه قرار داده است.

گزارش در یافته است که در دو دهه گذشته، ابر ثروتمندان آلمان پیوسته درامدهای بیشتری داشته اند.

درسال 1998 میلادی 45 درصد ثروت مجموعی آلمان، درملکیت 10 درصدی بوده است که ثروتمند ترین ها را تشکیل می دهند. گزارش به این نتیجه رسیده است که ده سال پس از آن این 10 درصد، 53 درصد ثروت مجموعی آلمان را دردست دارند.

در مقایسه با آن، نصف آلمانی هایی که در رده پایین درامد ها قرار دارند ، صرف یک درصد این ثروت را درکنترول شان دارند.

علاوه براین مطابق به این گزارش نابرابری ها در عایدات درحال بدتر شدن اند، درحالیکه حقوق ومعاشات ثروتمندان در طول این سالها پیوسته افزایش یافته اند.

40 درصد مردم در ردیف پایین درامد قرار دارند.

40 درصد مردم در ردیف پایین درامد قرار دارند.

در 40 درصد مردمی که در ردیف پایین درامد قرار دارند و تمام روز کار می کنند، به علت تورم پولی ( انفلاسیون) درامد واقعی آنها رو به کاهش بوده است.

نگرانی ویژه ای دراین گزارش دررابطه با ثروت دولت و ملکیت های عامه وجود دارد. بین سالهای 1992 تا 2012 ، دارایی ها وملکیت های دولت به ارزش بیش از 800 میلیارد یورو کاهش یافته است.

وزارت کار آلمان هوشدار می دهد که چنین وضعیتی به ویژه « احساس عمومی منصفانه بودن» را دربین مردم خدشه دارمی سازد.

دربخش بهبود اوضاع، وزارت کار دریافته است که فاصله بین آلمان غرب و شرق آلمان کمترشده است. از نگاه ملکیت ها و دارایی های مالی در آمد متوسط در شرق آلمان اکنون 55000 یورو می باشد.

دویچه وله / رسول رحیم

ویراستار: رضا شیرمحمدی

DW.COM

آگهی