ثابت: امکان توقيف جنرال دوستم موجود است | افغانستان | DW | 06.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ثابت: امکان توقيف جنرال دوستم موجود است

عبدالجبارثابت دادستان کل ( لوي سارنوال) اين ادعا را که گويا دو روز بعد امرتوقيف جنرال عبدالرشيد دوستم صادر مي گردد، رد نموده است. ثابت اما به راديو صداي آلمان ( دويچه ويله ) گفته است که اگرمقامات مسئوول ضرور بدانند ، امکان بازداشت جنرال دوستم موجود مي باشد. بنا بر اظهارات دادستاني ( سارنوالي) افغانستان آقاي دوستم تا به حال آماده همکاري با سارنوالي نمي باشد.

جنرال دوستم تا هنوز هم همه اتهاماتي را که عليه وي وارد شده اند، رد مي کند.

جنرال دوستم تا هنوز هم همه اتهاماتي را که عليه وي وارد شده اند، رد مي کند.

جنرال دوستم تا هنوز هم همه اتهاماتي را که عليه وي وارد شده اند، رد مي کند. او اين ادعا را که اکبر باي رئيس شوراي ترک تباران افغانستان ازطرف وي مورد لت وکوب قرارگرفته است، بي اساس خوانده است. برخلاف ؛ آقاي اکبرباي دوستم را متهم مي سازد که با چند تن ديگر به خانه وي هجوم برده و او را اختطاف نموده و مورد لت وکوب قرار داده اند.

دادستاني کل افغانستان بنابر اقامه دعوايي که ازجانب اکبرباي صورت گرفته است، ازجنرال دوستم دعوت نموده است تا به مسئوولان در رابطه به اتهامات وارده عليه او پاسخ بدهد. درضمن وظيفه رسمي جنرال دوستم به حيث رئيس ارکان قول اردوي مرکزي ازطرف دادستاني ( سارنوالي ) به حالت تعليق درآورده شده است. اما جنرال دوستم اقدامات دادستاني را درهردو مورد بي اساس وخلاف قوانين رايج درکشور خوانده است.

برخلاف عبدالجبار ثابت دادستان کل ( لوي سارنوال) درآخرين اظهاراتش دررابطه با اين قضيه خاطرنشان ساخته که آقاي دوستم راه ديگري جزهمکاري با قانون ندارد. اوهمچنين اين ادعا را که گويا رئيس جمهور خواهان کنار گذاشتن قضيه دوستم و يا معاف نمودن او مي باشد، رد نموده است. دادستان کل ( لوي سارنوال ) افغانستان به راديو صداي آلمان ( دويچه ويله) گفته است که قانون اساسي افغانستان زماني به شخص رئيس جمهور صلاحيت بخشيدن مقدار جزاي يک مجرم را مي دهد که محکمه قبلاً او را محکوم نموده باشد. اما اين امر درمورد جنرال دوستم صدق نمي کند، زيرا او حتا تا به حال حاضر به پاسخگويي به پرسشهاي مسئوولان نمي باشد.

دراين ميان اکبرباي اعلام نموده است که به هيچ صورت حاضر نيست تا ازاقامه دعوايش عليه جنرال دوستم دست بکشد.

برخي کارشناسان مناقشه بين اکبرباي و دوستم را ناشي ازرقابتهاي هردو برسرکسب نفوذ دربين محافل ازبيک مي خوانند. اکبرباي خود را نماينده اصلي ترکتباران افغانستان معرفي مي کند وازجنرال دوستم به حيث "عامل اصلي جنگ ، مسئوول ترورشخصيتهاي ازبيک ومعامله گري با طالبان "ياد مي کند.

بنابرتحليل برخي ازکارشناسان ؛ به اين اساس قضيه جنرال دوستم وآقاي اکبر باي درپهلوي جوانب حقوقي ، ريشه دراختلافات سياسي هم دارد که به اين زوديها شايد قابل حل نباشد.

مطالب مرتبط

آگهی