1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

تیمی ورزشی که به پناهجویان خسته در یونان "انرژی" می‌دهد

رضا شیرمحمدی
۱۳۹۹ مهر ۱۵, سه‌شنبه

در میانه سختی های مهاجرت و آوارگی در اردوگاه های پناهجویان در جزیره های یونان، شماری از ورزشکاران مهاجر در لسبوس ابتکار عمل را به دست گرفته و باشگاه های ورزشی ایجاد کرده اند. "تیم انرژی" یکی از آنها است که با هدف اشتراک در رقابت های جهانی تمرین می کند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF/video-55173983
HA Asien | Reza Shirmohammadi
رضا شیرمحمدی در بخش آسیای دویچه وله به زبان های دری، انگلیسی و آلمانی کار می کند.@RezaJournal
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

عکس از آرشیف: نیروهای طالبان در کابل

انفجار در مسجدی در جوار وزارت داخله طالبان تلفات به جا گذاشت

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی