تولید ترياک کاهش و قيمت آن افزايش يافته است | افغانستان | DW | 30.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تولید ترياک کاهش و قيمت آن افزايش يافته است

سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش جدید، گفت توليد ترياک که ماده خام هيرويين و منبع عمده درآمد طالبان مي باشد به نصف کاهش يافته، اما قيمت آن سه برابر افزایش یافته است.

آفات نباتی دلیل عمده کاهش در تولید تریاک عنوان شده است

آفات نباتی دلیل عمده کاهش در تولید تریاک عنوان شده است

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد گفت دليل کاهش سريع در توليد ترياک، خرابي آب و هوا و آفت هاي نباتي است. خرابي آب و هوا و آفت هاي نباتي کشتزارهاي ترياک را به خصوص در ولايت هاي هلمند و قندهار آسيب زده است.

ملل متحد با نشر اعلاميه اي گفت: "در نتيجه اين آسيب ها توليد ترياک 48 درصد کاهش يافته است، برعکس گذشته که از هرهکتار زمين 56.1 کليوگرام ترياک به دست مي آمد، اکنون 29.2 کيلو گرام تریاک به دست مي آيد".

نیروهای ناتو نیز مواد مخدر را ضبط و قاچاقبران را هدف قرار می دهند

نیروهای ناتو نیز مواد مخدر را ضبط و قاچاقبران را هدف قرار می دهند

بر اساس گزارش دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل، ساحه اي که کوکنار کاشته مي شود، تغيير نکرده است. در سال 2010 نيز مانند گذشته 123.000 هکتار زمين در افغانستان کوکنار کاشته شده است.

حدود 98 درصد مجموع ترياک افغانستان در نه ولايت غربي و جنوبي کشت مي شود. گزارش ملل متحد مي افزايد که بيشترين ترياک افغانستان در ولايت هاي ناامن هلمند و قندهار کشت مي شود. 53 درصد ترياک افغانستان تنها در ولايت هلمند کشت مي شود.

در اين دو ولايت طالبان بيشتر فعال بوده اند. به همين دليل، اين دو ولايت کانون افزايش سربازان ناتو مي باشند. همه 30.000 سرباز اضافي ايالات متحده امريکا، در ولايت هاي قندهار و هلمند مستقر شده اند.

يوري فيدوتوف، مدير اجرايي اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد گفت: "اين مناطق زير سلطه شبکه ای از شورشگری و جرايم سازمان يافته قرار دارند". به گفته او "اين، رابطه کشت مواد مخدر و ناامني را در افغانستان نشان مي دهد، رابطه ای که ما از سال 2007 به اين سو آن را مشاهده مي کنيم".

در سال جاري قيمت يک کيلوگرام ترياک در مزرعه 169 دالر است که نسبت به سال 2009 تقریبا سه چند شده است. در سال 2009 قيمت يک کيلو گرام ترياک 64 دالر بود.

بیشتر از 90 درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می شود

بیشتر از 90 درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می شود

اين افزايش افزايش قيمت ترياک ممکن است آن دهقاناني را که به کشت بديل روي آورده اند، به کشت دوباره ترياک ترغيب کند.

مدير اجرايي اداره مبارزه با جرايم و مواد مخدر ملل متحد همچنان گفت جامعه جهاني براي مبارزه موثر عليه توليد ترياک در افغانستان در تلاش کاهش تقاضاي آن باشند.

فيدوتوف افزود: "تا زماني که تقاضا در بازار وجود داشته باشد، جاي دهقاني را که کشت ترياک را متوقف ساخته، دهقان ديگر مي گيرد. و قاچاقچي ديگر جاي قاچاقچي بازداشت شده را مي گيرد".

افغانستان بيش از 90 درصد ترياک جهان را توليد مي کند. گزارش ملل متحد که به روز پنجشنبه انتشار يافت، حاکي است که نتيجه برنامه محو کشت کوکنار، امسال در پايين ترين سطح خود قرار دارد. سربازان افغانستان صرف 2316 هکتار مزرعه تریاک را تخريب کرده اند که بيشتر از نصف آن در ولايت هلمند بوده است.

نيروهاي ناتو در افغانستان وسايل نقليه حامل ترياک و قاچاقبران را هدف قرار مي دهند. نيروهاي ناتو ده ها مظنون (به قاچاق مواد مخدر) را نيز بازداشت کرده و هزاران تن مواد مخدر را نيز ضبط کرده اند.

روز چهار شنبه باز محمد احمدي، معاون وزارت داخله افغانستان گفت که 8 تن ترياک، هرويين و چرس در شش ماه گذشته توسط نيروهاي افغانستان مصادره شده است.

حبرگزاري آلمان / رسول رحيمويراستار: عارف فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی