توسعه فعاليتهاي آلمان درآيساف زيربحث است | افغانستان | DW | 02.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

توسعه فعاليتهاي آلمان درآيساف زيربحث است

مأموريت افغانستان نبايد به يک افتضاح مبدل شود. اما چه بايد کرد که صحنۀ ويتنام تکرار نشود؟ درين رابطه در واشنگتن اختلاف نظر وجود دارد. دست کم حکومت آلمان درنظر دارد نيروي هاي اين کشور را در چارچوب آيساف توسعه بدهد.

یک سرباز ارتش فدرال آلمان حین اجرای وظیفه درافغانستان

یک سرباز ارتش فدرال آلمان حین اجرای وظیفه درافغانستان

حکومت آلمان به اين مي انديشد که شمار اعظمي سربازان خود را در افغانستان، که در حال حاضر به 4500 تن ميرسد، به 7000 نفر بلند ببرد. اين مفکوره ديروز پنجشنبه اول اکتوبر به يک بحث سياسي کشانده شد. وزارت دفاع آلمان اعتراف کرد که چنين تفکري پيرامون بلند بردن حد اعظمي سربازان آلماني در افغانستان وجود دارد. سخنگوي اين وزارت اما افزود که رقم "7000" بي اساس بوده و تنها در حد گمانه زني است.

اين موضعيگيري اعضاي پارلمان را متعجب ساخت، زيرا اين رقم از مدتي زيادي به اينسو در داخل وزارت دفاع مورد بحث قرار داشته است، و موضعگيري سخنگوي اين وزارت هم براي آنها واضح نبود. منابع اطلاعاتي راديوي آلمان بروز پنجشنبه اين رقم را يکبار ديگر تأييد کردند.

دليل اين بحث جديد اين واقعيت است که کنفرانس افغانستان، که انگلا مرکل صدراعظم آلمان برگزاري آنرا در پايان سال روان ميلادي مطرح کرده بود، اکنون در ماه فبروري يا مارچ سال آينده برگزار خواهد شد، در حاليکه مأموريت سربازان آلماني در افغانستان در نهايت بتاريخ 13 دسمبر سال روان بايد تمديد شود.

از آنجائيکه تا آنزمان راهکار جديد بين المللي در قبال افغانستان هنوز به تصويب نمي رسيده باشد، دو امکان باقي ميمانند: يا ارتش آلمان هم اکنون حد اعظمي سربازان خود را بلند ميبرد و تنها زماني اين تعداد سربازان را به افغانستان ميفرستد که راهکار جديد آنرا ضروري بداند؛ و يا اينکه حکومت آلمان در ماه مارچ سال آينده دوباره بايد به پارلمان رجوع کند تا حد اعظمي نيرو هاي آلمان را مورد تصويب قرار بدهد.

با درنظرداشت توافق ائتلاف جديد حکومت آيندۀ آلمان، که متشکل از ائتلاف احزاب مسيحي و حزب دموکرات هاي آزاد است، حکومت آلمان امکان اول را رجحان داده و تصميم گرفته است رقم اعظمي نيرو هاي خود در افغانستان را در ماه دسمبر سال روان بلند ببرد.

ايلکه هوف سياستمدار بخش امنيتي از حزب دموکرات هاي آزاد بروز پنجشنبه طي نشستي در شهر کوبلنس آلمان پيشنهاد کرد که مأموريت جديد آلمان براي افغانستان عرصه هاي ديگري را نيز بايد احتوا کند، عرصه هاي که غير نظامي اند. او افزود: به اين ترتيب ميتوان مجموع همه فعاليت هاي آلمان در افغانستان را تبارز داد.

ارنست راينهارد بک، همکار وي از حزب دموکرات مسيحي، گفت که هرگونه شکل دهي جديد مأموريت آلمان را مي پذيرد. اما او اشاره کرد که طرحي که قبلاً در قبال افغانستان به تصويب رسيده است، همه عناصر را دربر دارد، از جمله فعاليت هاي ديپلوماتيک، مأموريت تربيۀ پوليس و تدابير کمک هاي انکشافي را.

پاول شيفر عضو پارلمان آلمان از حزب چپ ها با توسعه يافتن جهات مختلف مأموريت آلمان در افغانستان موافق نيست.

سياست آيندۀ آلمان در قبال افغانستان يکي از نکات اساسي مذاکرات احزاب ائتلافي را، که قرار است بروز دوشنبه در برلين داير گردد، تشکيل ميدهد.

رولف کليمنت/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم