توسعه روابط اقتصادي ميان تاجيکستان وچين | آلمان و جهان | DW | 06.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

توسعه روابط اقتصادي ميان تاجيکستان وچين

چين وتاجيکستان درشش عرصه مهم اقتصادي قرار داد همکاري بستند.اين تحول درتوازن جيوپوليتيک منطقه در داخل وخارج تاجيکستان نظرات موافق ومخالفي را برانگيخته است.

امام علی رحمانوف با عقد این قرار دادها خواسته است به انزوای اقتصادی تاجیکستان پایان بدهد

امام علی رحمانوف با عقد این قرار دادها خواسته است به انزوای اقتصادی تاجیکستان پایان بدهد

امام علي رحمانوف رئيس جمهور تاجيکستان ضمن ملاقات با هيئت کميتۀ مرکزي حزب کمونيست چين شش سند همکاري اقتصادي را بين اين دو کشور به امضاء رسانده است. گفته ميشود درين مذاکرات موافقتنامه هاي همکاري در زمينه هاي رشد انرژي، ايجاد يک مرکز گرمي دهي در شهر دوشنبه، بنياد فابريکۀ سمنت و احداث نيروگاه هاي آبي در تاجکستان صورت گرفته است.

رئيس جمهورتاجيکستان درين نشست توسعۀ مناسبات همه جانبه را با جمهوري خلق چين از اهداف مهم سياست خارجي کشورش عنوان کرد.

در همين حال ابرار ميرسعيدوف اقتصاددان تاجک ضمن استقبال از گسترش مناسبات اقتصادي کشورش با چين به اين باور است که در شرايط کنوني مهمترين اصل پيشرفت جامعه در واقع برقراري مناسبات سياسي و اقتصادي با کشور هاي همسايه محسوب ميگردد. طبق اظهارات ميرسعيدوف مناسبات دوشنبه و پيکنگ قبل از همه به نفع تاجکستان خواهد بود.

هردوجانب درين مذاکرات در رابطه با ايجاد يک مرکز تجارتي در منطقۀ مرغاب ولايت بدخشان تاجکستان و احداث شاهراه تجارتي تا مرکز همين ولايت نيز تبادل افکار کردند. جانب چين وعده کرده که آن کشور آماده است تا در ترميم و تجديد راه قاشغر، قولمه، کولاب و دوشنبه همکاري کند.

موقعیت جغرافیایی تاجیکستان درمنطقه به این کشور حساسیت جیوپولتیکی خاصی داده است

موقعیت جغرافیایی تاجیکستان درمنطقه به این کشور حساسیت جیوپولتیکی خاصی داده است

گفته ميشود دورنماي ايجاد راه آهن و راه هاي ترانسپورتي بين کشور هاي قرغزستان، قزاقستان و تاجکستان و پيوستن آنها به شبکه هاي حمل ونقل چين و همچنان اتصال اين راه ها به افغانستان و ايران از جمله مسايل مهم اين مذاکرات بود.

در همين حال برهانوف تحليلگر امور سياسي به اين باور است که هدف اصلي چين از بنياد راه ها در تاجکستان در واقع دست يافتن به منابع يورانيم اين کشور مي باشد.

همچنان جانب چين درين مذاکرات براي احداث يک نيروگاه آبي، که کار ساختماني آن قرار است سال آينده آغاز گردد، مبلغ 560 ميليون دالر امريکايي را درنظر گرفته است.

گفته ميشود تاجکستان و چين دوسال قبل براي ايجاد يک نيروگاه درتاجيکستان به توافق رسيده بودند، که بعداً بنا بر مخالفت دولت ازبکستان، پيکنگ از راه اندازي اين پروژه منصرف شد.

برخي از تحليلگران امور سياسي ضمن آنکه از سرعت روند کنوني مناسبات اقتصادي تاجکستان و چين اظهار نگراني نموده اند، همچنان از مسؤولين امور دولتي خواسته اند تا از مناسبات اقتصادي موجودۀ هردو کشور نظارت شديد نمايند. گفته ميشود که برخي از اين تحليلگران بدين باورند که درصورتيکه روند کنوني و همچنان فعاليت شهروندان و شرکت هاي چيني در مجموع مناسبات همکاري هاي هردو کشور به همين سرعت ادامه پيدا کند، امنيت زبان مادري تاجکستان را طي صد سال آينده زير سؤال قرار خواهد داد.

حسيب دروازي

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی