توسعه اعتراضات عليه رئيس جمهورگرجستان | آلمان و جهان | DW | 10.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

توسعه اعتراضات عليه رئيس جمهورگرجستان

دهها هزارنفر درگرجستان عليه ميشايل ساکشويلي رئيس جمهور کشور دست به اعتراض زده وخواهان کناره گيري او مي باشند.

دراعتراضات علیه ساکشویلی رئیس جمهورگرجستان وزرای سابق ودپلوماتهای ارشد نیز سهم گرفته اند

دراعتراضات علیه ساکشویلی رئیس جمهورگرجستان وزرای سابق ودپلوماتهای ارشد نیز سهم گرفته اند

ده ها هزار اعتراض کنندگان و بنابر تخمينات خود آن ها 100 هزار، با پاسخ دادن مثبت به فراخوان نيروهاي سياسي مخالف حکومت گرجستان، ديروز در اين مظاهرۀ صلح آميز اشتراک ورزيده بودند. آن ها در تفليس، مرکز گرجستان در مقابل ساختمان پارلمان جمع شده بودند و شعار هاي زيادي را از قبيل "ميشا را متوقف سازيد" حمل مي کردند. منظور آنان کناره گيري ميشايل ساکشويلي رييس جمهور از مقامش است. يکي از تظاهر کنندگان گفت :

"من به اين نظرم که او ديگر نمي تواند در قدرت بماند. اين مهمترين خواستۀ ما است. در غير آن گرجستان هيچ آينده اي نخواهد داشت."

يک زن شرکت کننده در تظاهرات مي گويد:

"او بايد برود. سپس ما مي توانيم در بارۀ همه چيز به آرامي صحبت کنيم، راه جديدي را در پيش گيريم. ما مي گزاريم که ساکشويلي به آرامي و صلح ميدان را رها کند. من مي خواهم که هيچ کسي جانش را از دست ندهد و جنگي رخ ندهد. ما براي مان در همه جا خواهان صلح هستيم."

سياستمداران اپوزيسيون نيز در سخنراني هاي شان در برابر تظاهر کنندگان، خواهان کناره گيري ساکشويلي از مقام رياست جمهوري و برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري پيش از وقت شدند. ايراکلي اَلسانيا، سفير گرجستان در سازمان ملل متحد در اين تظاهرات اظهار داشت که "همه گرجستاني ها در اين جا جمع شده اند." وضعيت خراب است، زيرا همه چيز در دست هاي يک شخص قرار دارد، يعني در دست هاي ساکشويلي. زمان او به سر آمده است.

اعتراض کنندگان ساکشویلی رئیس جمهور را مانع آرامش ویک آینده روشن برای گرجستان می دانند

اعتراض کنندگان ساکشویلی رئیس جمهور را مانع آرامش ویک آینده روشن برای گرجستان می دانند

نينو بورجناندسي، يکي از وزراي پيشين ساکشويلي و نيز رييسۀ پارلمان که حالا در جناح اپوزيسون قرار دارد، نيز خواهان کناره گيري رييس جمهور است. او با رد کردن پيشنهاد حکومت براي ديالوگ مي گويد:

"من به او و ديالوگ او باور ندارم. زماني که من هنوز به او اعتماد داشتم، در کنار او بودم و تلاش کردم تا کشور نجات يابد. اين به نفع اپوزيسيون است که اعتراضات به آرامي ادامه يابند. ما همه تلاش هاي مان را به خرچ مي دهيم که در چارچوب قانون اساسي، در چارچوب قانون و قاعده هاي شناخته شده اي بين المللي عمل کنيم."

اوپوزيسيون با کمال اعتماد به نفس ظاهر مي شود. آنان تا زماني مي خواهند به اعتراضات شان ادامه دهند که ساکشويلي مقام رياست جمهوري را ترک کند. آنان در اين ميان رييس جمهور را در برابر اين اتمام حجت لتيماتوم قرار داده اند که تا امروز جمعه ساعت 4 بعد از ظهر از مقامش کناره گيري کند.

ساکشويلي 5 سال قبل زماني که به مقام رياست جمهوري برگزيده شد، حامل اميد مردم گرجستان بود. او براي مردم دموکراسي و شرايط بهتر زندگي را وعده کرده بود و مي خواست مناطق سرکش ابخازيا و اوسيتياي جنوبي را بار ديگر به گرجستان مدغم سازد. اما بعد از گذشت بيش از 5 سال، اکثريت گرجي ها از حکومت داري او مايوس شده اند. بسياري از آنان نيز او را مسوول جنگ قفقاز با روسيه مي دانند. در ماه نوامبر سال 2007 نيز اعتراضات وسيعي عليه ساکشويلي برگزار شده بود، که او با خشونت به آن ها پايان داد. اعتراضات کنوني تا به حال به صورت صلح آميز رخ داده است و نيرو هاي اپوزيسيون نيز بر ادامۀ آن ها به همين نحو تاکيد دارند.

ايستهرهارت بريخ/ حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

آگهی