توزیع جوایزولوح تقدیربه سه فیلم سازازافغانستان | مصاحبه ها | DW | 21.04.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

توزیع جوایزولوح تقدیربه سه فیلم سازازافغانستان

به سه فیلم سازو کارگردان افغانستان درجشنواره ی فیلم افغانستان درکلن آلمان جوایزنقدی ولوح تقدیراهداشد.

عکسی ازفیلم اسامه : دربیشترفیلم های جشنواره به نحوی به مشکلات زنان پرداخته شده است .

عکسی ازفیلم اسامه : دربیشترفیلم های جشنواره به نحوی به مشکلات زنان پرداخته شده است .

رویا سادات فیلم سازوکارگردان فیلم سه نقطه ،میرویس رکاب فیلم سازوکارگردان فیلم سینماکابل وفیلم صدای دل وماری ایوبی فیلم سازوکارگردان فیلم مستند سایه ، سه فیلم سازبودندکه جوایزولوتقدیر این جشنواره را دریافت نمودند.

مراسم توزیع جوایز که خیلی مختصربود ؛ با سخنان مارتین گرنرآغازشد. مارتین ضمن یاد آوری ازمشکلات سینما کاران درافغانستان وضمن قدردانی از اشتراک کنندگان گفت : مادراین جشنواره نخواستیم بگوییم کدام یک فیلم برتراست .اما به عنوان قدردانی به سه فیلم سازکه ازافغانستان آمده اند ،لوح تقدیروجوایزنقدی اهدانماییم .

مارتین افزود : مانمی توانیم تمامی مشکلات سینمای افغانستان راحل کنیم اما امیدواریم بتوانیم کمکی نماییم .

توزیع جوایزفقط بخاطربرگشتن چند فیلم سازکه ازافغانستان آمده بودند ودوباره برگشتند پیش ازپایان جشنواره اجراشد. نمایش بقیه فیلم های که دراین جشنواره فرستاده شده تا24 ماه اپریل ادامه دارد.

آگهی