توزيع زمين براي معلمان درکابل | افغانستان | DW | 17.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

توزيع زمين براي معلمان درکابل

وزارت معارف افغانستان به شماري از آموزگاران شهر و ولسوالي هاي کابل زمين هاي رهايشي توزيع نموده است.

default

به گفته نجيب الله کامران رييس معارف شهر کابل اولين مرحله توزيع زمين هاي رهايشي به معلمان براساس صلاح ديد کميته هاي خود مکتب ها تطبيق شده است که اسناد ملکيت اين زمين ها به دست اشخاص مستحق قرار گرفته است.

آقاي کامران مي گويد:« به سلسله وعده هاي که وزارت معارف جمهوري اسلامي افغانستان به منظور بهبود وضعيت معيشتي معلمان داده بود خوشبختانه ما شاهد توزيع 1100شماره زمين رهايشي به معلمان شهر و ولسوالي هاي کابل بوديم که اسناد ملکيت اين زمين ها توسط وزير معارف به حضور وزير زراعت، شهردارکابل ورييس بانک ملي دريک محفل با شکوه داده شد».

آقاي کامران مي گويد اين زمين هاي رهايشي در بهترين پروژه شهر کابل(کابل جديد) درشهرک 26 دلو قراردارد.

بربنياد اظهارات آقاي کامران زمين هاي رهايشي که براي آموزگاران شهرکابل در نظر گرفته شده است داراي تمام تاسسات شهري از قبيل جاده و کوچه هاي قيري ويا پخته ، آب، برق، کاناليزاسيون، ساحات سبزوپارک اطفال مي باشد.

ساخت خانه های شیک با پولهای فراوان درکابل همچنان ادامه دارد

ساخت خانه های شیک با پولهای فراوان درکابل همچنان ادامه دارد

به قول کامران زمين هاي ياد شده کاملا رايگان در اختيار معلمان بي سرپناه قرارگرفته وتنها وزارت انکشاف شهري افغانستان ازجهت تامين خدمات شهري درحدود 100هزار تا120هزار افغاني طي قسط هاي بسيار بلند مدت از اين آموزگاران اخذ خواهد کرد.

زمين هاي ياد شده داراي 200 تا 300 متر مربع مساحت مي باشند. به گفته کامران بانک ملي افغانستان حاضر شده است در صورتي که معلمان ميکانيزم مورد نظر اين بانک را رعايت کنند قرضه هاي درازمدت براي ساختن اين زمين هاي رهايشي به معلمان خواهد داد.

کامران مي گويد: معين وزارت انکشاف شهري افغانستان وعده سپرده است که تا شش ماه آينده در حدود 3 سه هزار شماره زمين رهايشي ديگر را براي معلمان شهرکابل آماده نمايد.

رييس معارف شهر کابل در ادامه اظهاراتش درمورد چگونگي توزيع زمين ها افزود:« ما پروسيجرتوزيع را شکلي تنظيم کرديم که از مقام هاي وزارت معارف هيچکسي دخيل نباشند،ما شوراي 15 نفره معلمان را تشکيل داده ايم که ميکانيزم توزيع را خودشان تنظيم کرده اند. درقدم اول براي خانواده هاي معلمان که شهيد شده اند يا به اثر حوادث انفجارو انتحار جان خودرا ازدست داده اند ويا معلول ومعيوب هستند بدون درنظر داشت سهميه، فوق العاده توزيع شود که يک قسمت به آنها اختصاص يافته است،کتگوري دوم طوري است که مشخص شود براي چند معلم يک شماره مي رسد».

آگهی