توجه به توسعه خدمات ترانسپورتی در شمال افغانستان | گزارش های بازسازی | DW | 06.12.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

توجه به توسعه خدمات ترانسپورتی در شمال افغانستان

وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، برنامه های مشخصی را در جهت رشد و توسعه خدمات ترانسپورتی در شمال افغانستان و به خصوص ولایت کندز روی دست دارد.

راه خط آهن میان مزار شریف و ازبکستان

راه خط آهن میان مزار شریف و ازبکستان

در ولایات شمال بر اهمیت فعالیت های سکتور ترانسپورت درامر تطبیق پروژه انکشاف ملی افغانستان تأکید می شود. به قول سیدجواد جلالی، رییس ترانسپورت زمینی ، چون امور بازرگانی و انتقالات بدون فعالیت و سهم گیری ترانسپورت ناممکن است، دولت در نظر دارد تا با راه اندازی یک سلسله اقدامات در سکتور ترانسپورت، انکشافاتی را در این عرصه رونما سازد. آقای جلالی گفت:

"استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بدون دستان توانای رانندگان و موترداران نمی تواند تطبیق شود. درسطح کشور وزارت ترانسپورت وهوانوردی پلان های مهم و عمده استرایژیکی رادر نظر دارد تا در آینده با احداث راه آهن های مهم از طریق حیرتان و بندرشیرخان مارا به کشور های آسیای میانه ، ایران، پاکستان و با کشور های اروپایی وصل بسازد."

یکی از مواردی که در جریان سالهای اخیر سبب رشد اقتصاد ملی شده است، توجه به کار و فعالیت شرکت های ترانسپورتی در کشوربوده است. شماری از باشندگان ولایت کندز با ابراز این مطلب می گویند که دولت در طی سالهای پسین توانسته است با بازسازی شاهراه های عمومی، بهبود کمی وکیفی در کار گمرکات و بنادر و تأمین امنیت در شاهراه های کشور به امور ترانسپورت و بازرگانی غنای بیشتر ببخشد .

محمد آصف باشنده شهرکندزاز برنامه های انکشافی درعرصه ترانسپورت استقبال می کند. او می گوید :

"اگر این خط آهن اعمار شود، سهولت های خوبی برای حمل ونقل مواد ارتزاقی فراهم می شود. این امر بر اقتصاد کشوراثرات مثبت به جا خواهد گذاشت."

رییس اداره ترانسپورت زمینی درولایت کندز از آغاز فعالیت وسایط 304 در این ولایت خبر میدهد. او می گوید: "وسایط 304 که با سیستم وتکنولوژی پیشرفته مجهزمی باشد، از امکانات بهترنسبت به سایر وسایط حمل ونقل برخوردار است."

آقای جلالی آغاز فعالیت این وسایط مسافربری درولایت کندز را یک قدم جدید برای رفع مشکلات ترانسپورتی درین ولایت می داند. او گفت:

"شرکت های جدیدی در سطح وزارت ترانسپورت فعال شده و ما توانستیم در سطح ترانسپورت زمینی، شرکت های مهم و عمده را تشکیل بدهیم تا آنها بتوانند خدمات ارزنده ای را برای مردم ارایه کنند. درین اواخر سرویس های 304 مسافرین ما را از شهرکندز به شهر کابل، مزار شریف و سایر ولایات کشور انتقال می دهند که این یک دست آورد بسیارخوب به حساب می آید."

پیش ازین رییس ترانسپورت کندز گفته بود که شرکت هواپیمایی "کام ایر" نیزفعالیت خود را در ولایت کندزآغازخواهد کرد، اما تا هنوزاین کارانجام نشده است. مردم انتظاردارند که فعالیت شرکتهای هواپیمایی نیزدر ولایت کندزازسرگرفته شوند.

محمد صابریوسفی، کندز

ویراستار:مبلغ

آگهی