توافق کشور هاي اتحاديۀ اروپا روي میکانیسم نجات از بحران پولي | آلمان و جهان | DW | 16.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

توافق کشور هاي اتحاديۀ اروپا روي میکانیسم نجات از بحران پولي

کشور هاي اتحاديۀ اروپا جهت نجات واحد پولي اروپاي، اقدام به اصلاحات بنيادي کرده اند. سران حکومت ودولت هاي 16 کشور اتحاديۀ اروپا شام روز جمعۀ گذشته در بروکسل، نشست ويژه اي را داير کردند.

اسکناس های واحد پولی یورو

اسکناس های واحد پولی یورو

چيزيکه هفته هاي قبل باعث مباحثات سران حکومت و دولت هاي اتحاديۀ اروپا شد، شام روز جمعۀ گذشته يکباره به مشکل قابل حل رونما گرديد. آنها به طور قاطعانه به 110 ميليارد يورو بستۀ کمکي براي يونان رأي دادند که از جملۀ آن 80 ميليارد ازجانب کشورهاي اروپايي و 30 ميليارد آن از طرف صندوق وجهي بين المللي پرداخت مي شود. نظر به گفتۀ پاپ اندريو،نخست وزير يونان، مساله ديگر تنها مربوط به يک کشور نيست:

"ضرورت مصونيت حوزه ي اروپا از مشکلات يونان فراتر رفته است. بدين لحاظ، تصاميم همبستگي مشترک وهمکاري هاي مشترک ما نشان مي دهد که ما به وسيله خواهان حفظ واحد پولي مشترک خويش هستيم، و همچنان خواهان حفظ ثبات اروپا نيز مي باشيم."

حالا آشکار شده است که بستۀ کمک کافي براي حفظ يورو کافي نيست. در روزهاي گذشته نه تنها کشور هاي ديگر اروپايي تحت فشار قرار گرفته اند، بلکه تاثير بحران کنوني در يونان به بازار اسعار اروپا و در سراسر جهان نيز راه يافته است. اين امر حتي ايالات متحدۀ امريکا، جاپان و آستراليا، اروپا را مجبور به اتخاذ تدابير بيشتر ساخته است. هيرمن فان رومپوي رئيس شوراي اتحاديۀ اروپا تصريح کرد که اوضاع در مدت کم، چگونه حالت دراماتيکي را به خود اختيار نموده است:

"خانم ها و آقايان، تمام سران حکومت ها و دولتهاي بخش يورو به طور کامل آگاهي دارند که ما در يک وضعيت جدي در حوزه ي يورو قرار داريم. موضوع برسر مسووليت و همبستگي مي باشد. ما اين وضعيت را مشترکاً متحمل خواهيم شد."

نيکولاسرکوزي رئيس جمهور فرانسه از يک بحران سيستماتيک يورو سخن گفت، برلسکوني نخست وزير ايتاليا از يک حالت اضطراري و جان کلاودي يونکر رئيس گروه اروپايي از يک حملۀ سازماندهي شده ي جهاني عليه يورو سخن گفته است. بعد در اعلاميۀ نهايي از يک ميکانيزم ثابت فعاليت هاي اروپايي سخن به ميان آمد.

در جريان شام همان روز نظر به افواهات، ميان خانم مرکل صدراعظم آلمان و سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه سخناني رد وبدل شده است.در کنفراس مطبوعاتي نهايي چنين به نظر رسيد که سرکوزي آنرا به طور ضمني تائيد کرده است:

"اروپا به يک محور خيلي مصممانه واساسي فرانسه-آلمان نياز دارد. اين يک مساله مربوط به اعتماد است. ما اين را جستجونکرده ايم، اين يک وظيفه است. هيچ بديل ديگري وجود ندارد."

هزيلبخ/انوش

ويراستار:مبلغ

آگهی