توافق فلسطينيها درمورد حکومت مشترک | آلمان و جهان | DW | 09.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

توافق فلسطينيها درمورد حکومت مشترک

پس ازيک ماه جنگ قدرت ؛ گروههاي فلسطيني فتح وحماس سرانجام درمورد تشکيل يک حکومت مشترک به توافق رسيدند.

ازچپ به راست مشعل ، عباس وهنیه به هنگام ادای نمازشکرانه

ازچپ به راست مشعل ، عباس وهنیه به هنگام ادای نمازشکرانه

موافقتنامه مربوط به اين حکومت مشترک پنجشنبه شب درمکه معظمه امضا شد. محمود عباس رئيس جمهورفلسطين اسماعيل هنيه نخست وزيرکشور را مامورتشکيل کابينه جديد ساخت. قبل ازاين نمايندگان فتح وحماس درمورد تقسيم پستهاي وزارتخانه ها به توافق رسيده بودند. ازجمله پنج پست وزارت که درآن جمله وزارت داخله مورد مناقشه نيز شامل مي باشد به کارشناسان غيرحزبي واگذارمي شود.

يک توافق اصلي به وجود آمده است اما مسائل مشروحي هنوزهم توضيح نگرديده اند. جناحهاي رقيب فلسطيني فتح وحماس توافق نموده اند که حکومت مشترکي تشکيل بدهند. به هنگام امضاي اين موافقتنامه ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودي نيز حضورداشت.

درراس اين حکومت جديد بازهم اسماعيل هنيه نخست وزيرموجود که منسوب به سازمان حماس مي باشد قرارخواهد داشت. علاوه برآن حماس هفت پست وزارت را به دست مي آورد ، درحاليکه به سازمان فتح شش وزارت اختصاص داده مي شود.پنج وزارت توسط کارشناسان غيرحزبي اداره مي شود.

هنوزهم معلوم نيست که چه کسي وزارت داخله را که بسيارمهم مي باشد ، تصدي خواهد نمود. تمام تلاشهاي گذشته براي تشکيل حکومت اتحاد ملي درضمن سايرمسائل درارتباط با اينکه چه کسي وزارت داخله را تصدي نمايد با شکست مواجه شده بود. اکنون دراين مورد توافق به عمل آمده است که حماس يک نامزد مستقل وغيرحزبي را معرفي بکند ومحمود عباس رئيس جمهورفلسطين آن را مورد تائيد قراربدهد.

عباس خواهان تشکيل حکومت جديدي است که قراردادهاي منعقده با اسرائيل را به رسميت بشناسد. خالد مشعل دبيرکل سازمان حماس اطمينان داده است که حماس توافقات درمورد تشکيل يک حکومت اتحاد ملي را نقض نمي کند. وي ازجامعه بين المللي تقاضا نموده است تا حکومت جديد فلسطين را به رسميت بشناسد.

کوارتيت خاورنزديک يا سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا ، ايالات متحده امريکا وروسيه تحريمهاي دردناک عليه فلسطين را تازماني ادامه خواهند داد که اين حکومت حق موجوديت اسراييل را به رسميت بشناسد، ازاعمال خشونت دست بکشد و قراردادهايي را که تااکنون انعقاد يافته اند، قبول نمايد.

درنوارغزه اين توافق با شليکهاي شادي وهارن موترها تجليل شد. مردم اميدواراند که حکومت اتحاد ملي خشونتهاي داخلي را پايان بخشد. درهفته هاي اخير زد وخورد هاي شديد ميان جناحهاي رقيب حماس وفتح موجب کشته شمارزياد فلسطينيان درغزه گرديده است.

اسرائيل با علاقه مندي زيادي به توافق مکه معظمه نگاه مي کند، اما ازلحاظ دپلوماسي آن را با خويشتن داري برگزارمي نمايد. سي پي ليوين وزيرخارجه اسرائيل که درحال حاضردريک سفراروپايي مي باشد، گفته است تقاضاي مرکزي جامعه بين المللي ازفلسطينيان چيزي نيست که درموردش سازش نمود.

سلوان شالوم ازحزب ليکود که قبلاً وزيرخارجه اسرائيل بود، توافق مکه معظمه را خطر بزرگي براي اسرائيل خوانده است. وي درراديوي اسرائيل گفته است که ازآن ترس دارد تا مبادا تحريمهاي شديد عليه فلسطينيان شروع به شکستن نمايند.

آگهی