توافق سران اتحاديه اروپا درمورد اقليم | آلمان و جهان | DW | 09.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

توافق سران اتحاديه اروپا درمورد اقليم

سران حکومات کشورهاي عضو اتحاديه اروپا درمورد سياست آينده اقليم وانرژي به توافق رسيدند.

قبول طرح آلمان برای حفاظت ازاقلیم شاید یکی ازمهمترین موفقیتهای دوران ریاست میرکل برشورای اتحادیه اروپا باشد

قبول طرح آلمان برای حفاظت ازاقلیم شاید یکی ازمهمترین موفقیتهای دوران ریاست میرکل برشورای اتحادیه اروپا باشد

بنابراظهارانگيلا ميرکل صدراعظم آلمان فدرال؛ سران حکومات عضو اتحاديه اروپا پيشنهاد رياست آلماني شوراي اتحاديه اروپا را داير بر پايين آوردن قابل ملاحظه توليد گازکاربن داي اکسايد وتوسعه استفاده ازانرژي قابل تجديد پذيرفته اند. بنابراين تا سال 2020 سهم انرژي قابل تجديد- انرژي اي که از آفتاب ، باد و آب به دست مي آيد تا به 20% بلند برده مي شود. تا حال سهم انرژي قابل تجديد حدود 6% بوده است.بنابر اظهارميرکل بدين ترتيب تا سال 2020 توليد گارکاربن داي اکسايد نيز يک برپنج کاهش مي يابد. رسيدن به چنين هدفي براي 27 کشورعضو اتحاديه اروپا الزام آورمي باشد.

آگهی