توافق روي تاسيس يک صندوق جهت کمک به مقابله عليه تغييراقليم | آلمان و جهان | DW | 11.12.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

توافق روي تاسيس يک صندوق جهت کمک به مقابله عليه تغييراقليم

کنفرانس جهاني اقليم منعقده بالي به نخستين توافق دست يافت. شرکت کنندگان اين کنفرانس با ايجاد يک صندوق مالي جهت کمک به کشورهاي روبه انکشاف توافق نمودند.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درحال سخنرانی درکنفرانس جهانی اقلیم دربالی اندونیزیا

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درحال سخنرانی درکنفرانس جهانی اقلیم دربالی اندونیزیا

هدف اين صندوق آنست تا کشورهاي فقير بتوانند عليه پيامدهاي تغيير اقليم مانند توفانها، آبخيزيها، وخشکساليها مقابله بکنند. اين صندوق به اصطلاح آمادگي تا سال 2012 تا 500 مليون دالر خواهد رسيد.

اداره چنين صندوقي را بايد يک کشور صنعتي داشته باشد اما بايد توسط کشورهاي روبه انکشاف کنترول گردد. سازمانهاي دفاع ازمحيط زيست اين تصميم را به خاطر کم بودن مبلغ اختصاص داده شده جهت مقابله با پيامد هاي تغيير اقليم مورد انتقاد قرار داده اند. . آنها براين نظر اند که براي مقابله با پيامدهاي تغيير اقليم چند صد مليون دالر نه بلکه چند صد مليارد دالر ضروري مي باشد.