توافق درمذاکرات اتومي کورياي شمالي | آلمان و جهان | DW | 13.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

توافق درمذاکرات اتومي کورياي شمالي

گفته مي شود که کورياي شمالي ابراز آمادگي نموده است تا برنامه اتومي اش را توقف بدهد وراکتو اتومي يونگ بيون را خاموش گرداند. دربرابرآن اين کشورمقاديرهنگفت انرژي به دست مي آورد.

نمایی ازمذاکرات شش کشور درپیکنگ

نمایی ازمذاکرات شش کشور درپیکنگ

مذاکرات بين نمايندگان گروه شش کشور، درمورد برنامه اتومي کورياي شمالي به توافقي منجرشده است.

گفته مي شود که کورياي شمالي ابراز آمادگي نموده است تا برنامه اتومي اش را توقف بدهد وراکتو اتومي يونگ بيون را خاموش گرداند. دربرابرآن اين کشورمقاديرهنگفت انرژي به دست مي آورد. اين توافق مشروط به آن است که توسط حکومتهاي مربوطه تاييد شود. دراين مذاکرات نمايندگان کورياي شمالي ، کورياي جنوبي ، چين ، جاپان ، روسيه وايالات متحده امريکا شرکت داشتند.

گفته مي شود که کورياي شمالي دراذاي ارسال يک مليون تن نفت ويک مليون کليوات برق راضي شده است تا ازبرنامه اتومي اش منصرف گردد. پس ازسالها مذاکره اين نخستين باراست که چنين نتيجه قابل توجهي ازمذاکرات به دست مي آيد.

درخزان سال گذشته کورياي شمالي يک آزمايش اتومي جديد را به راه انداخت تا به وسيله آن جامعه بين المللي را يک اندازه بيشترتهديد نمايد. تحريمهايي که ازجانب شوراي امنيت سازمان ملل متحد دراين ارتباط عليه آن کشوروضع شد، نتوانستند تغييري دررويه اين حکومت به وجود آورد.

اينک پيونگ يانگ پس ازشش ماه چيزي را به دست مي آورد که درسال 2001 ازجانب جورج دبليو بوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا به سردي رد شده بود. درآن زمان سخت خطان درکاخ سفيد کالين پاول را که اين مذاکرات را هدايت مي کرد، به برگشت دعوت نمودند. بلاخره بوش کورياي شمالي را ازجمله کشورهاي محورشرخواند. . هرگاه ناکاميهاي بوش درانتخابات کنگره درماه نومبرنمي بود، کمتر مي شد انتظارداشت که چنين توافقي به دست آيد.

مقادير پيش بيني شده انرژي هنگامي به کورياي شمالي داده خواهد شد که آن کشورراکتوريونگ بيون را خاموش گرداند و به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه ديده باني بدهد. باوجود آن مسائل زياد ديگرباقي مي مانند. ازآنجمله اينکه کورياي شمالي شايد مالک دهها کلاهک اتومي باشد. دراين مورد بايد بازهم مذاکره اي صورت گيرد، درغيرآن ممکن است اين موافقتنامه درواشنگتن با مقاومت جدي روبه رو شود. همين همين اکنون مخالفت بازهاي سياست امريکا مانند جان بالتون سفيرپيشين آن کشوردرملل متحد را عليه اين توافق نبايد ناديده گرفت . البته کلاهکهاي اتومي کورياي شمالي درحال حاضر به کسي تهديد مشخصي ايجاد نمي کند ، زيرا برراکتها نصب نه شده اند، اما خطربزرگترازاين ناحيه درپخش وشايع شدن اطلاعات اتومي مي باشد. دربهترين صورت با اين خطرهنگامي مي توان مقابله نمود که ايالات متحده امريکا حال دراسرع وقت مناسباتش را با کورياي شمالي عادي بسازد. اين تبادلاتي که صورت گيرند ، اعتماد به وجود مي آورد واعتماد و مراقبت شفافيت بيشتر را دامن مي زند. درصورتي که راه کوبيده شده پيموده شود، چنين توافقي براي پيکنگ نيز يک موفقيت دپلوماتيک ناب است. تا آن زمان چنين مصالحه اي موفقيت بيشترکسب مي نمايد.

مطالب مرتبط

آگهی