توافقات صندوق جمعيت ملل متحد وافغانستان | افغانستان | DW | 27.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

توافقات صندوق جمعيت ملل متحد وافغانستان

توافقنامه ميان صندوق جمعيت ملل متحد درافغانستان ووزارت امور خارجه افغانستان امروز درکابل به امضا رسيد.

تطبیق برنامه های مطروحه دراین توافقنامه صندوق جمعیت ملل متحد برعهده دولت افغانستان واگذاشته شده است

تطبیق برنامه های مطروحه دراین توافقنامه صندوق جمعیت ملل متحد برعهده دولت افغانستان واگذاشته شده است

به گفته مسولان به موجب اين تفاهمنامه برنامه هاي وسيعي توسط صندوق جمعيت ملل متحد ودولت افغانستان دراين کشور تطبيق خواهندشد.

اين برنامه روي سه بخش عمده احصاييه، تساوي جنسيت وصحت استوار است که بخش صحت ان شامل خدمات صحت باروري ، خدمات مراقبت هاي صحي، مواظبت عاجل ولادي، تنظيم خانواده، تحليل اطلاعات ومعلومات اجتماعي درقسمت احصاييه ونفوس درافغانستان ميباشد.

اين برنامه از سال 2010 تا سال 2013 ميلادي ادامه خواهد داشت. همکاري درتطبيق اين برنامه را وزارت خانه هاي صحت، امورزنان، عودت مهاجرين، وزارت داخله، وزات معارف، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت ماليه، شوراي ملي افغانستان، وزارت مخابرات، اداره رمرکزي احصاييه، دانشگاه کابل وکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بدوش خواهند داشت.

اقاي محمد انور انورزي مسول بخش ملل متحد ونشست هاي ملل متحد دروزارت خارجه افغانستان

ميگويد:

« رهبري اين برنامه به عهده دولت افغانستان است که درهمه سطوح به حيث استوانه اصلي نقش خواهد داشت، علاوه ازوزارت خارجه وزارت خانه هاي ماليه، صحت واقتصاد نيز هم اهنگ کننده هاي اين برنامه هستند، وزارت خارجه وصندوق جمعيت ملل متحد مسوليت تطبيق وگزارشدهي اين برنامه را مشترکا به عهده دارند».

اين برنامه درحدود 38.8 مليون دالر هزينه نياز دارد که صندوق جعيت ملل متحد ودولت افغانستان انرا تامين خواهند کرد.

به گفته اقاي انورزي اين برنامه را بانک جهاني، اداره انکشاف بين المللي امريکا، وسازمان هاي تمويل کننده بين المللي تمويل خواهند کرد.

براساس اعلاميه منتشره صندوق جمعيت ملل متحد عمر متوقعه ي زنان درافغانستان ميان 30 تا 43 ساله ميباشد.

براساس اين اعلاميه هنوز درافغانستان 55 % از زنان در پايين تر از سن 16 سالگي ازدواج ميکنند، که موجب مشکلات صحي واجتماعي ميگردند.

اقاي انورزي ميگويد « ارقام واحصاييه هاي که اعلام ميگردند يکي از ديگر متفاوت بوده واکثرا اشتباه ميباشند، واز طرف ديگر نبود ارقام واحصاييه هاي درست نفوس سبب ميشود که اکثر پلان ها به شکل درست تطبيق شده نميتوانند، به اين دليل است که دربخش جندر واحصاييه بايد کار صورت گيرد».

وي اضافه نمود:

« مرگ ومير اطفال افغانستان دراحصاييه هاي که اعلان ميگردند فوق العاده بلند است وحتا گفته ميتوانم که بالاترين رقم درسطح جهان را نشان ميدهد، موضوع ديگري که ضروراست تهيه اب اشاميدني براي اطفال معارف است».

درهيمن حال دراعلاميه صندوق ملل متحد امده است که 90 % از زنان افغانستان مورد ازار واذيت هاي فزيکي، جنسي، اجتماعي ويا رواني قرار ميگيرند.

آغازاين برنامه ابتدا در سه ولايت افغانستان تطبيق خواهد شد.

گزارشگر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

آگهی