تهديدهاي امنيتي و تلاش برای جلوگیری از تقلب در بلخ | افغانستان | DW | 16.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تهديدهاي امنيتي و تلاش برای جلوگیری از تقلب در بلخ

مسوولين دفتر انتخابات در ولايت بلخ از رفع تهديد ها ي امنيتي که عليه تعدادي از مراکز راي دهي در اين ولايت وجود داشت، خبر داده اند.

انتخابات در افغانستان

انتخابات در افغانستان

مسوولين اين دفتر دربلخ سه روزقبل اظهار مي نمودند که ازجمله 319 مرکز راي دهي 67 مرکز آن از لحاظ امنيتي مورد تهديد زياد قرار دارند وارگان هاي امنيتي در اين ولايت به دفتر انتخابات وعده داده بودند که هر نوع چالش امنيتي عليه انتخابات را تا روز 27 سنبله رفع مي نمايند. امروزعزت اله آرمان مسول دفترانتخابات دربلخ به راديو دويچه وله(صداي آلمان) گفت:

" ازجمله 67 مرکز راي دهي که مورد تهديد قرار داشت، نيرو هاي امنيتي در تعداد 47 مرکز آن وضعيت را به حالت عادي درآورده ونگراني هاي امنيتي را در اين مراکز رفع نموده اند. هنوز 20 مرکز ديگردر ولسوالي چمتال وچهاربولک مورد تهديد هاي امنيتي قرار دارد، اما ارگان هاي امنيتي بخاطر رفع اين تهديد ها داخل اقدام شده اند."

دفتر کميسيون مستقل انتخابات درکابل چند روز قبل اعلام نمود، برگه هاي تقلبي از بيرون داخل کشور شده است وبعضي ها تلاش دارند تا در روز راي دهي از آن به نفع شان استفاده نمايند. نگراني هاي وجود دارد که اين برگه هاي راي دهي تقلبي به ولايات نيز رسيده باشد واشخاصي از آن استفاده نمايند. مسول دفتر انتخابات دربلخ مي گويد تا هنوز چنين چيزي دراين ولايت بدست ارگان هاي امنيتي نيامده است واگربدست آيد اشخاصي که به اين کار دست زده باشند مجازات ميگردند.

رياست کميسيون مستقل انتخابات تا امروز که 1 روز ديگربه برگزاري انتخابات مانده است نمونه برگه تقلبي راي دهي را که در کابل بدست آمده است به بلخ ارسال ننموده تا با ملاحظ آن دست اندرکاران انتخابات برگه تقلبي را ازغيرتقلبي آن تفکيک بتوانند.

آرمان مي گويد، از کميسيون مستقل انتخابات خواسته است تا نمونه برگه تقلبي را به اين ولايت بفرستند اما تا هنوز به اين ولايت نرسيده است. از سوي ديگر امروز نهاد هاي مختلف که در روزانتخابات از روند راي دهي در ولايت بلخ نظارت مي کنند، طي نشستي در دفتر کميسيون مستقل حقوق بشردر شهر مزار شريف روي نظارت بهتر وبرگزاري انتخابات شفاف وجلوگيري از تقلبات دراين ولايت تبادل نظر نمودند.

سيد احمد سامع مسول دفترکميسيون مستقل حقوق بشر درشمال گفت، دربررسي هاي که توسط اين کميسيون صورت گرفته است، ميزان ناامني ها نسبت به دور اول انتخابات پارلماني افزايش يافته است وچالش هاي امنيتي در برابر انتخابات درولايات سرپل جوزجان بلخ وجود دارد .

اوعلاوه نمود که در ولايت سمنگان نگراني از تقلب ها در انتخابات وجود دارد وبر اساس بررسي اين کميسيون، ميزان مشارکت مردم در انتخابات نسبت به انتخابات گذشته، نشانگرکاهش است.

آقاي سامع گفت دراين انتخابات نقش ناظرين ومشاهدين نهايت اساس است. اگر ناظرين ومشاهدين به محلات ومراکز راي دهي حضور نيابند، انتخاباتي که برگزار ميگردد نه شفاف ونه عادلانه خواهد بود.

نبي اثير

ويراستار:مبلغ

آگهی