تمديد ماموريت افغانستان آزمايش کليدي براي حکومت ايتاليا | افغانستان | DW | 21.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تمديد ماموريت افغانستان آزمايش کليدي براي حکومت ايتاليا

حکمت رومانوپرودي نخست وزيرايتاليا با راي گيري درمورد ماموريت پاسداري ازصلح سربازان آن کشوردرافغانستان با يک آزمايش کليدي درپارلمان مواجه مي باشد.

مسيمو داليما وزيرخارجه ايتاليا: براي رسيدن به صلح در افغانستان قبول خطر ضروري است.

مسيمو داليما وزيرخارجه ايتاليا: " براي رسيدن به صلح در افغانستان قبول خطر ضروري است."

گفته مي شود که مسيمو داليما وزيرخارجه ايتاليا فکرمي کند درصورتي سناي آن کشوربه اين ماموريت راي موافق ندهد، حکومت سقوط خواهد نمود. حکومت ايتاليا درسناي آن کشور تنها ازيک اکثريت ناچيز برخورداراست ، بنا براين حکومت نوعي گروگان دردست سخت خطاني مي باشد که با تمديد ماموريت سربازان ايتاليايي درافغانستان مخالف اند.

به روزچهارشنبه داليما به سناي آن کشورگفته است که ماموريت بين المللي پاسداري ازصلح درافغانستان آن طوري که انتظارمي رفت نتيجه نداده است؛ اما وي تاکيد نمود که تا اکنون هيچ کشوري تصميم به بيرون کشيدن نيروهايش نگرفته است.

داليما افزوده است:

" براي رسيدن به صلح درافغانستان قبول خطر ضروري است. بودن درافغانستان به ما امکان مي دهد که حرف مان درشوراي امنيت شنيده شده بتواند و براي برگزاري کنفرانس بين المللي افغانستان تلاش ورزيم ."

داليما درپارلمان ايتاليا افزوده است:

" من دراينجا براي يک وفاق ( همرائي ) سياسي قوي که به ايتاليا اجازه مي دهد با چالشهاي ظريف وپيچيده ( درسياست خارجي) پاسخ گويد آمده ام ."

درماه گذشته حکومت ايتاليا تصميم گرفت تا تمويل سربازان آن کشوررا درافغانستان براي يک سال ديگرتمديد نمايد. اين تصميم علي رغم مخالفتهاي حزب سبزها ، کمونيستها و واحزاب کمونيستي که دوباره تشکيل شده اند ، اتخاذ گرديد.

گروههاي بسيارچپ وپاسيفيستها ( مخالفان جنگ ) مي خواهند که موضوع بيرون کشيدن نيروهاي ايتاليا ازافغانستان مورد بحث قرارگيرد. اما درصورتي که حکومت ايتاليا عناصرانساندوستانه را دراين ماموريت تقويت کند، امکان آن وجود دارد که ترغيب به حمايت ازحکومت شوند.

دردرون حکومت ائتلافي متشکل ازنه حزب چپي رومانو پرودي نخست وزيرايتاليا ؛ مناسباتش با گروههاي بسيارچپگرا اززماني به تنش مواجه شده است که پرودي توسعه پايگاه نظامي ايالات متحده امريکا درشهر ونيس واقع درشمال کشور را تصويب نمود.

آگهی