تمديد مأموريت شوراي امنيت در افغانستان | افغانستان | DW | 21.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تمديد مأموريت شوراي امنيت در افغانستان

شوراي امنيت ملل متحد براي همکاري بهتر با ناتو مأموريتش را در افغانستان براي يک سال ديگر تمديد کرد. پانزده عضو اين بالاترين مرجع تصميم گيري ملل متحد بروز پنجشنبه فيصله نامه اي را دراين رابطه به تصويب رساندند.

ايالات متحده امريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان از تصميم شوراي امنيت استقبال کردند.

ايالات متحده امريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان از تصميم شوراي امنيت استقبال کردند.

در فيصله نامه آمده است که يک حمايت منسجم جامعه جهاني تحت ادارۀ کاي آيده نارويژي بايد در افغانستان صورت گيرد.

به اين ترتيب يوناما با قطعنامۀ شماره 1806 اکيداً مؤظف گرديد تا مبارزه عليه مواد مخدر و همچنان بازسازي افغانستان را، که چند دهه جنگ را پشت سر گذاشته، به پيش ببرد. در قطعنامه همچنان آمده است که همکاري با نيروهاي آيساف، که شامل نيروهاي چهل کشور بوده و تحت فرماندهي ناتو قرار دارد، بايد در همه ساحات و در سراسر کشور توسعه يابد.

ايالات متحده امريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان از اين تصميم شوراي امنيت استقبال کردند.

حکومت افغانستان هم اين تصميم را يک گام مثبت در راه بازسازي و تأمين امنيت در کشور خوانده است.

آگهی