تماس هاي بي نتيجۀ دولت افغانستان با طالبان | افغانستان | DW | 22.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تماس هاي بي نتيجۀ دولت افغانستان با طالبان

آقاي رفعت نيز به اين باور است که پيش از اين هرگاهي که از مذاکرات و يا پيوستن برخي از آنان به دولت سخن گفته شده، بيشتر جنبۀ تبليغاتي داشته و اکنون که به انتخابات نزديک مي شويم، استفادۀ انتخاباتي از موضوع ...،

رفعت: مردم افغانستان و خصوصاً زنان نگران اين مساله اند که مذاکراتي پشت پرده در جريان باشد که نتيجۀ آن باعث نقض حقوق شان شود

رفعت: مردم افغانستان و خصوصاً زنان نگران اين مساله اند که مذاکراتي پشت پرده در جريان باشد که نتيجۀ آن باعث نقض حقوق شان شود

سخنگوي رييس جمهور کرزي گفته است که تماس هاي حکومت افغانستان با طالبان دست آوردهايي داشته است. همايون حميد زاده، سخنگوي رييس جمهور کرزي روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتي هفتگي خود گفت، دولت افغانستان از تماس هايي که با مخالفين داشته، دست آوردهاي نيز داشته است. اما او از ذکر جزييات در اين مورد خود داري کرد. حميد زاده علاوه کرد که امريکا نبايد به صورت مستقيم با شورشيان و مخالفان وارد مذاکره شود، بلکه مذاکره بايد از طريف دولت افغانستان صورت بگيرد.

تحليلگران در افغانستان مي گويند که تماس هاي دولت افغانستان با مخالفين هنوز بي نتيجه بوده است.

احمد سعيدي، کارشناس مسايل سياسي افغانستان به اين نظر است که هيچ نتيجه اي از تماس ميان دولت و مخالفان به دست نيامده است. به گفته او تاهنوز مذاکرۀ رسمي ميان مخالفان و دولت افغانستان صورت نگرفته است:

"باور من بر اين است که تاهنوز (تماس ها) هيچ نتيجه اي نداده و هيچ مذاکره اي رسماً آغاز نشده است. اين يک کمپاين تبليغاتي است. مذاکره يک آجندا و يک هيأت کاري دارد. بايد يک آجندا دو آجندا گفته شود که ما چه مي خواهيم، شما چه مي خواهيد، طرف مقابل کي است. اگر دولت افغانستان با طالبان افغاني مذاکره کند، با کي؟ اگر با طالبان پاکستاني مذاکره کند، با کي؟".

به گفتۀ آقاي سعيدي، طالبان تنها يک گروه افغاني نمي باشند که بتوان با مذاکره آنها را از شورش بازداشت، بلکه گروه هاي افراطي متعددي فعلاً با طالبان در فعاليت هاي شورشي در افغانستان دست دارند.

احمد ضيا رفعت، استاد در دانشگاه کابل و عضو شوراي متحد ملي نيز به اين نظر است: که مطرح کردن مسالۀ مذاکره با طالبان از سوي دولت افغانستان و در اين اواخر از سوي امريکا، مبهم است. او مي گويد:

" پيشبرد مذاکرات با طالبان بايد با شفافيت همراه باشد و از سوي ديگر خواست هاي طالبان در مذاکرات بايد دقيق باشد تا معلوم شود که آيا مردم با خواست هاي شان موافق مي باشند يا نه." به گفتۀ آقاي رفعت، مذاکره با طالبان بايد به صورت مشترک پيش برده شود:

احمد سعيدي: هيچ نتيجه اي از تماس ميان دولت و طالبان به دست نيامده است

احمد سعيدي: هيچ نتيجه اي از تماس ميان دولت و طالبان به دست نيامده است

"موضوع ديگر اين است که امريکايي ها هم نبايد به تنهايي مسالۀ مذاکره با طالبان را مطرح کنند و دولت افغانستان هم در اين شکي نيست که به تنهايي قادر نخواهد بود که با طالبان و مخالفان نظامي وارد گفتگو شود. البته اين مذاکرات بايد در چارچوبي صورت بگيرد که قطعاً مسالۀ دموکراسي، حقوق بشر، حقوق زنان و مسالۀ تحصيل زنان و کار زنان و نظير اين ها را مورد سوال قرار ندهد".

او علاوه مي کند، مردم افغانستان و خصوصاً زنان نگران اين مساله اند که مذاکراتي پشت پرده در جريان باشد که نتيجۀ آن باعث نقض حقوق شان شود. آقاي رفعت تأکيد مي کند که مردم افغانستان با مذاکراتي که نتايج آن نقض کنندۀ حقوق شان باشد، جداً واکنش نشان خواهند داد.

احمد سعيدي نيز با تأييد اين نظر مي گويد، خوب است که دولت افغانستان و جامعه جهاني به صورت مشترک با يک آجندا و پلاتفورم با مخالفان مذاکره نمايد. اما به گفتۀ او، مذاکره با طالبان کار آساني نيست و به زودي هم نتيجه نمي دهد. او تلاش براي مذاکره با طالبان را يک نوع کمپاين تبليغاتي مي داند و تأکيد مي کند که هرباري که دولت افغانستان از مذاکره صحبت مي کند، طالبان آن را رد مي کنند.

آقاي رفعت نيز به اين باور است که پيش از اين هرگاهي که از مذاکرات و يا پيوستن برخي از آنان به دولت سخن گفته شده، بيشتر جنبۀ تبليغاتي داشته و اکنون که به انتخابات نزديک مي شويم، استفادۀ انتخاباتي از موضوع، خود دليل ديگري است که دولت افغانستان مي گويد دست آوردهايي از مذاکره با طالبان داشته است.

اين همه درحالي است، پس ازاين که طالبان در سوات، در سرحد شمال غرب پاکستان، هم مرز با افغانستان، اجازۀ تنفيذ شريعت خاص خود شان را يافتند، ساير گروه هاي تندرو را فراخواندند که به آنها در آن منطقه بپيوندند. به باور کارشناسان، هر توافقي که ميان طالبان و حکومت پاکستان صورت مي گيرد، نتيجۀ منفي آن مستقيماً متوجه افغانستان مي شود.

احمد سعيدي با اشاره به اين مساله، مي گويد طالبان بارها تاکيد کرده اند که مي خواهند حکومت شان را نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در روي زمين پياده بکنند. بنابراين، طالبان اين بار نيز اظهارات سخنگوي رييس جمهور کرزي را رد کرده و بر موضع شان پافشاري خواهند کرد.

اين نگراني ها در حالي ابراز مي شود، که قرار است در 29 اسد سال جاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي برگزار شود. اما برخي آگاهان ابراز نگراني مي کنند که اگر وضع امنيتي بهتر نشود، شايد انتخابات در زمان تعيين شده برگزار نشود و يا هم به صورت شفاف و گسترده برگزار نشود.

فرهمند/

ويراستار: مبلغ

آگهی